Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

LỌ CHUỘT

Phải bình tĩnh, tỉnh táo,
và phải rất khôn ngoan,
có con mắt chiến lược.
và nhớ lời Bác răn
Muốn oánh một con chuột
phải để ý cái bình
Dù trong tay sẵn đá
đừng vội ném linh tinh
Phải gọi là cái bình
dù đôi khi là lọ
Phải tách bạch rõ ràng
chuyện nào ra chuyện đó
Con chuột nó ngồi đó
tức nó ngồi trong bình
Như vậy là tình hình
trong bình có con chuột
Với con mắt chiến lược
và nhớ lời Bác răn
Tôi khẳng định được rằng
phải khôn ngoan, bình tĩnh
Các đồng chí phải tính
Phải nghĩ kỹ, nhìn xa
Phải gọi là bình hoa
Dù đôi khi là lọ…
(Thơ Cậu Zai-copy từ FB An Quynh)