Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

BA MƯƠI, CHƯA PHẢI LÀ TẾT

1. Tứ trụ
*** Việc chuẩn bị nhân sự cho các chức danh hàm bộ trưởng khóa 2015-2020, tương đối thuận buồm xuôi gió. 3 bộ rường cột quốc gia Quốc phòng, Ngoại giao, Công an đều nhận được sự đồng thuận rất cao với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Thượng tướng Tô Lâm.
Việc chọn Tứ trụ, hoàn toàn ngược lại. Nó diễn ra gần như chưa có tiền lệ trong suốt  lịch sử 85 năm của Đảng cộng sản Việt Nam, khiến phát sinh HN TW 14 khai mạc hôm nay.
Một nguyên tắc bán thành văn của Đảng cộng sản là tính kế thừa. (Thành văn là đường lối, bất thành văn là nhân sự). Chủ trương ban ra, tứ trụ khóa này sẽ có 3 thành viên mới và 1 cũ.
Sau hội nghị TW 13, 3 nhân vật nhận được số phiếu cao nhất (ko theo thứ tự) là Trần Đại Quang, Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc.
Phút chót, Nguyễn Phú Trọng tự đề cử mình vào vị trí “kế thừa”, xin tiếp tục ở lại làm TBT. 3 lý do được chính  Trọng đưa ra: TBT phải là nhà lý luận; Phải là người Bắc; Trọng ở lại để bảo vệ sự đoàn kết nội bộ.
Vì sao có thể nói sự việc diễn ra gần như chưa có tiền lệ ? Đây là lần đầu tiên, tiếng nói của bộ chính trị không còn sức nặng quyết định trong TW. Những nhân vật do bộ chính trị giới thiệu, đã bị các UVTW phủ quyết (Đinh Thế Huynh, Phạm Quang Nghị...).
Tiếc thay, đó lại không phải là những dấu hiệu lành mạnh của  tiến trình dân chủ hóa trong nội bộ Đảng CS.

*** Điểm nhanh lại ưu-nhược 4 gương mặt của nhiệm kì (sắp) cũ.