Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

copy có chủ đích


trò chuyện với một chú emhong ho: chi phat hien ra minh bi trì độn mà khong biết


hong ho: chị tính rồi


hong ho: kinh tế không cấp bách


hong ho: nen chi lam một cho ba nam la toi da


hong ho: minh co them bao kinh nghiem song


hong ho: chỉ sợ rắng mình vẫn áp dụng kinh nghiệm cũ vào cho mới thoi


Cao Hai Ha: nhưng cái ghế của chị hiện nay vẫn bao người thèm nhỉ


hong ho: phù du nhoc ah


Cao Hai Ha:


hong ho: chả để làm gì


Cao Hai Ha: mà đúng là chị có uy thiệt


Cao Hai Ha: hehehe


Cao Hai Ha: em phục sếp thật!


Cao Hai Ha: nói thật


Cao Hai Ha: em từ nhỏ đến lớn


Cao Hai Ha: rất ít tôn sùng phụ nữ


Cao Hai Ha: ngay cả những đứa làm thơ trẻ hiện nay


Cao Hai Ha: em xem chúng thường lắm


Cao Hai Ha: mà chẳng hiểu sao


Cao Hai Ha: em bị ngợp trước chị


hong ho:


Cao Hai Ha: à


Cao Hai Ha: í em nói về cái tài í


Tags: | Edit Tags
Sunday February 24, 2008 - 04:40pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments

16 - 20 of 82 First | < Prev | Next > | Last