Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

NHỮNG CON SỐ LUÔN LUÔN BIẾT NÓI


Biểu đồ và lời bình copy từ

http://www.facebook.com/dangVietNam
Một trang có rất nhiều thông tin thuộc dạng rất đáng suy ngẫm.
Kể từ ngày độc tài Gaddafi bị lật đổ, kinh tế Lybia phát triển vượt bậc!


 Thằng nào học kinh tế, khoe bằng cấp mà dám mở miệng bảo Đức không lạm phát thì tát một phát vào miệng ngay sau khi xem biểu đồ này.

 Xứ nào mà lạm phát ghê quá

 Lạm phát tại Indonesia