Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Rách việc
Cá nhân Đỏ khoái tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thứ nhất, vì đỡ tốn phiếm hơn CHXHCNVN. Thứ nhì, vì tên do Bok Hồ đạt. Bok làm việc gì cũng tinh tế, cẩn trọng, nhất là khoản đại đồng thế giới, Đỏ ưng. 
Ý kiến lấy lại tên VNDCCH được báo Dân Trí viết: “Tên gọi này có khả năng lôi cuốn, tập hợp đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận chung trong xã hội, đồng thời thuận lợi hơn trong quan hệ hợp tác với các nước khác trên thế giới…”.
Xem xét cẩn trọng thì thấy vậy chứ chẳng phải vậy.
Một nhỏ, XHCN chẳng làm chia rẽ ai cả, công vĩ đại thống nhất 2 miền Nam-Bắc đằng khác. Có chia rẽ chăng là mấy cụ Cờ Vàng ba que Bolsa-Cali thù hận điên cuồng không dứt, sống để bụng, chết mang theo. Lũ F1 rưỡi con cháu các cụ hiện lo cày để kiếm mảnh bất động sản cắm dùi ở VN. Đám F2 cũng đu 2 jobs kiếm tiền trả bill, chả bao giờ đếm xỉa nỗi quốc hận 30/4 của cha ông cả. Nhẽ 90 triệu quốc nội lại rỗi hơi nhòm ngó việc này?
Hai nhỏ, quốc tế càng không rảnh đấu tố quốc hiệu. Giao tiếp cá nhân giữa các nước, chỉ gọn lỏn hỏi đáp, anh chị Mỹ/Pháp/Anh/ Ấn/ Phi/ Việt/ Lào/ Cam… Tuyệt không thêm mấy dòng lằng nhằng như Hợp chúng quốc, Vương quốc, Liên hiệp, Liên bang, Cộng hòa, Dân quốc v…v. Giao tiếp chính phủ, cứ nơi nào có mùi tiền là quốc tế tới, đừng lo. Bãi bỏ cấm vận VN năm 1994 cũng do doanh nhân Mỹ hậm hực đòi Quốc hội. Họ quá sốt ruột kiếm cơm ở một thị trường 90 triệu sức mua đầy tiềm năng, chứ gì nữa.
Nói thêm, VNDCCH đã từng bị cụ Diệm kéo miền Nam ly khai, bị cường quốc năm châu dội lên đầu cả mấy chục ngàn tấn bom đạn lẫn mấy chục triệu lít chất độc hóa học suốt 30 năm;  có "đoàn kết dân tộc" và "thuận lợi hợp tác quốc tế" gì đâu. Cái sự  "tên gọi XHCN bị cộng đồng quốc tế ác cảm” (chữ dùng của BBC), trong trường hợp này và các tương tự, cần được gọi tên chính xác là “thái độ thù địch” của “thế lực thù địch”.  
Tên CHXHCNVN cũng có lý do của nó. Suốt 30 năm tồn tại (1945 – 1975), VNDCCH được quốc tế gắn chết với chỉ nửa nước VN: Bắc Việt. Khi 2 miền thống nhất, lẽ đương nhiên cần thiết phải có tên mới. CHXNCNVN  mang đậm dấu ấn Liên Xô hẳn rồi. Sau LX sụp đổ, XHCN đứng chơ vơ mỗi quốc hiệu VN. Ngó cũng kỳ kỳ so thông lệ thế giới. Nhưng thây kệ, không sao, tên nước hệ trọng chứ có phải đẽo cày đâu mà toan tính chuyện  giữa đường.
XHCN, như cụ Đồng định nghĩa, là những gì tốt đẹp nhất cho nhân dân. Mơ ước điều tốt đẹp trong quốc hiệu có gì là tội lỗi mà phải đòi thay thế nó? Căn nguyên mọi thứ do VN nhược tiểu hình con giun quằn quại binh bụp phát dập mặt 2 đại gia Pháp, Mỹ, thế mới sinh chuyện. Giờ đặt tên “Hợp chúng quốc VN” đi nữa, vẫn bị “cộng đồng quốc tế ác cảm” như thường. Chỉ có một cách duy nhất thôi: xóa bỏ Đảng Cộng Sản, thành lập dăm mớ đảng Xôi/Thịt/Sến/Bựa gì gì đó, rồi lận gạch củ đậu vào quần tà lỏn, vác ná cao su quàng vai, ôm tấm xốp nắp thùng đá bơi ra Biển Đông tả tả Tàu Khựa. Đến mức này thì dẫu có tuyên quốc hiệu “Cộng hòa Satan Việt Nam”, chắc cũng không “cộng đồng quốc tế” nào ác cảm. 
Túm váy cái, đổi quốc hiệu không làm thay đổi điều gì như mong muốn. Đừng bàn luận chi cho rách việc, trừ nhàn cư vi bất thiện không tính.