Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

THẰNG KHỐN-3
Bạn Beo hạ cố cho  Triển luật xư mấy nhời vàng ý ngọc tạm thời như vầy, quởn việc sẽ biên tiếp về THẰNG KHỐN:
Thứ tự giả nhời theo chữ đo đỏ của entry THẰNG KHỐN -2.
1. Thời điểm Triển luật xư đưa lên facebook bài đầu tiên, là ngày khai mạc phiên tòa, chưa hề Tòa đã tuyên án. Thậm chí Triển luật xư thời điểm ấy còn chưa được bi bô tại tòa. Cái này Beo xếp vào loại  đánh lận con đen, chứ bảo luật xư mà không phân biệt được thế nào là đã tuyên án thì  bỉ Triển quá đáng.
2. Lẽ nào luật sư bảo vệ cho bị cáo giết người lại gọi là luật sư giết người? Luật sư bào chữa cho bị cáo phạm tội chống Nhà nước thì quy kết luật sư đó là chống Nhà nước hay sao? Dư luận này đã vô tình làm cho luật sư e ngại khi bào chữa cho bị cáo bị truy tố về nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia.
Trong THẰNG KHỐN, bạn Beo viết thế này:
...việc lên mạng xã hội điểm ra những sự vụ chưa được kiểm chứng và kết luận, loại sự vụ rất nhiều phiên tòa hình sự khác cũng đầy, của ông Triển hoàn toàn có thể coi là hành động Lợi dụng việc hành nghề luật sư, danh nghĩa luật sư để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Lươn lẹo trí trá cũng phải kheo khéo tí chứ, diễn đạt ý Beo thành nếu bào chữa cho bị cáo phạm tội chống Nhà nước thì quy kết luật sư đó là chống Nhà nước, đâm ra Triển luật xư tự phô bày khả năng đọc hiểu có vấn đề rất nặng.
Riêng chỗ này Beo dạy Triển thêm tý: Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam cấm "Luật sư không được sử dụng cơ quan thông tin đại chúng để cố ý phản ánh sai sự thật nhằm mục đích cá nhân, động cơ khác hoặc tạo dư luận nhằm bảo vệ quyền lợi không hợp pháp của khách hàng"
3. Lần đầu tiên Beo nhìn thấy mặt Triển luật xư ngoài đời là trong phiên tòa xử Kù kon, lại bị khuất sau 1 cái cột to tướng của phòng xử. Còn Triển thầm thương trộm nhớ Beo tự bao giờ để bẩu rằng Tôi có biết chị ấy thì Beo không chịu trách nhiệm về sự trung thực đâu đấy.
4. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án anh Cù Huy Hà Vũ. Lúc đó các phóng viên chỉ được tập trung tại 1 phòng, không được đi lại, chỉ được cầm giấy bút vào. Thế mà tại hội trường xét xử tôi thấy Beo (Hồ Thị Thu Hồng) ngang nhiên đi lại, đi ra đi vào, khua chân múa tay cười nói trong hội trường và ngoài hành lang xét xử.
Chẹp chẹp, một phiên tòa được bảo vệ tận kẽ răng từ cách nơi xử hàng cây số mà để một con mẹ ngang nhiên đi lại, khua chân múa tay cười nói trong hội trường thì hẳn lỗi này đích thị thuộc về Triển luật xư rồi: Mồm để đâu mà không yêu cầu tòa đuổi con mẹ ấy ra ngoài tắp lự, nhể?
Chuyên đề số 4 này, Beo còn có thêm lời thách đố  trên Phây của mình:
GIẢI ĐỐ HAY CHẤP NHẬN LÀ THẰNG KHỐN
Tay Triển luật xư vừa biên thế này về bạn Beo:
"Lúc đó các phóng viên chỉ được tập trung tại 1 phòng, không được đi lại, chỉ được cầm giấy bút vào. Thế mà tại hội trường xét xử tôi thấy Beo (Hồ Thị Thu Hồng) ngang nhiên đi lại, đi ra đi vào, khua chân múa tay cười nói trong hội trường và ngoài hành lang xét xử."
Khoa chân múa tay cười nói, đương nhiên phải với đối tượng cụ thể, thách Triển luật xư đưa ra được tên người nào quen biết Beo ngoài đời trong  hội trường phiên tòa xử Kù kon đấy.
KHÔNG ĐƯA RA ĐƯỢC THÌ NGOAN NGÕAN CHẤP NHẬN LÀ THẰNG KHỐN ĐI HE.
P/S: cái đoạn mà Triển luật xư mách  anh Tư Sang, người từ năm 2009 đã quyết triệt chủ nhân blog  Beo cho bằng được ý, Beo thấy khá đấy, thủ thuật Triển áp dụng hơi phô tý nhưng dễ đạt được mục đích đến tai Tư Chủ tịch.