Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

KHÔNG CHỬI KHÔNG PHẢI NGƯỜI


Trí thức với trí ngủ xứ Lừa, cái đám vênh vang.
Đến diễn văn của Phùng Quang Thanh có mấy phút còn không buồn bỏ thời gian ra đọc-nghe thì mơ gì "chí" bình luận cho đúng thời cuộc. Chưa nói dẫn đường mở lối cho liên minh búa đập đầu liềm cắt cổ.
Chị dạy này:
1. Tuyệt đối không có một ý "gia đình" Việt-Trung nào trong cái diễn văn ấy đâu. Muốn làm Hóng hớt bình gia thì nên tìm nguồn đáng tin hơn bọn báo bắp cải.
2. Diễn đàn thế giới khác với chém gió văng mạng cho lá ngón trong nước đăng tải, nhằm lấy số má nhiệm kì sau hơn là kuyết tâm bảo vệ chủ  kuyền, kiểu như anh dút ra trước dất nóng mà dất lạnh. Má, vừa phùng lại vừa há. 
3. Ta nỗ lực cho thế giới thấy Việt nam đang cố gắng kiềm chế hết mức để giữ gìn hòa bình mà phát biểu của BT QP buộc phải thể hiện rõ nhất nguyện vọng ấy.Cương cứng lên trước một thằng rất mềm mỏng, hòa nhã biển Đông vẫn yên tĩnh, để tự đút vào mồm mình thủ dâm à?
4. Kiện cáo 90% thua, đánh nhau, bao nhiêu % thắng, chí Lừa?