Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

MÁY TÍNH BẢNG VÀ CÀ RĂNG CĂNG TAI

***
Nói ngay và luôn, mình đặc biệt ủng hộ việc phổ cập máy tính bảng cho trẻ con tiểu học. Bởi, đây sẽ thực sự là cuộc cách mạng về giáo dục cho nền giáo dục 60 năm nay (tính từ 1954) toàn những phát kiến cải lùi.
Về phía người truyền đạt kiến thức, bắt buộc phải thay đổi toàn bộ thói quen ( rộng hơn là thay đổi tư duy dạy ) áp đặt kiến thức ( của mình ) lên người khác, cho dù người khác ở đây chỉ là những bé nhóc 6-9 tuổi. Kiến thức, giờ có máy tính bảng hỗ trợ, cái cần truyền đạt chỉ còn phương pháp học ( rộng hơn là phương pháp tư duy ).
Bạn dạy nó rừng vàng biển bạc, sau 30 giây nó sẽ bấm ngay ra hình ảnh động rừng đã cháy và rừng đã chết, yêu cầu giải thích.
Bạn so sánh cho nó, tư bản giãy chếtthiên đường xã hội chủ nghĩa theo quan- điểm- bộ- giáo- dục, thì nó có ngay giáo cụ trực quan bảo vệ quan- điểm- của- nó, và giáo viên buộc phải giải thích. 
Hai ví dụ trên, Beo muốn nói rằng, máy tính bảng sẽ từng bước giảm thiểu được sự dối trá, vốn trở thành một thứ triết lý giáo dục của Việt nam, cho dù là khách quan chứ không phải chủ động áp dụng. Việc giảm thiểu này, rất cần phải áp dụng ngay từ lớp 1.
Chưa nói tới sự dối trá trong hàng trăm hoạt động khác của nhà trường như thi cử, hạnh kiểm, xếp hạng giỏi dốt...riêng việc triệt tiêu được dối trá trong kiến thức, bạn đã thấy máy tính bảng thực sự là cuộc cách mạng chưa, chỉ bằng 2 ví dụ trên của Beo.
Bạn có thể dẫn ra mặt trái của máy tính bảng, hạn chế nó khi ấy  là một trong những công việc chính của nhà giáo đấy. Nó thuộc phạm trù phương pháp tư duy.
***
Phản bác lại việc phổ cập máy tính bảng cho trẻ bằng việc moi móc ra nhóm lợi ích cung cấp máy đứng đằng sau đề án, các bạn nhà báo giáo dục, rõ là cầm tinh con giả vờ.
Việc biên soạn, in ấn và phát hành sách giáo khoa cổ điển xưa nay, không có nhóm lợi ích đứng đằng sau á? Mơ à?
Lưu ý, chữ nhóm lợi ích Beo dùng theo nghĩa phổ thông báo chí hiện dùng, tức là nó hàm nghĩa tham nhũng.
***
Công dụng, lợi ích của máy tính bảng, khỏi nói. Bởi đến những điều đó còn chờ Beo nói mới biết nữa thì nên về lại cà răng căng tai mà sống.
Nhưng Beo thật, đọc mấy bài phản biện trên báo to báo nhớn ở nhà, Beo thấy các bạn vẫn chưa thoát ra khỏi  bản, cà răng căng tai.
còn tiếp