Thứ Tư, 20 tháng 5, 2009

bauxit Tây Nguyên

Vớ được một lô tài liệu ( của Nga ) quanh chuyện bauxit .Máy scan sửa xong sẽ up lên   .


Chả lẽ các bác  phản biện BÔ không có tài liệu này ?


Có nhiều  ý suy luận ,một là có mà các bác ấy ém đi ,không cung cấp chứng cứ khoa học cho bè lũ phản biện của phản biện .Hai  ,bauxit chỉ là cái cớ để các bác phản biện BÔ chống Tàu .Ba là các bác làm chính trị nện nhau , blogger quần thần theo hầu .Cái ý ba này  hay à nha nhưng chứng cớ thì khó tin mặc dù đầy rẫy luồng .


Chưa biết làm cách nào lấy hết bài bên blog cũ đưa qua  đây ,nên không có hứng bình chuyện .