Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

THỰC HƯ VIETNAMNET


Sáng nay nhận được mail này
từ địa chỉ hieuhotboy@ymail.com. Tác
giả dùng file hình nên copy không được, dẫn link đọc chơi.


Beo nói đọc chơi là bởi
không  biết những chuyện trong link kia
thực hư ra sao?. Đi chơi với giai xinh gái đẹp về sẽ tìm hiểu. Nếu thông tin
trong mail của hieuhotboy sai thì sẽ xoá entry thay lời xin lỗi.