Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

NHỜ VẢ GẤP

BÁC NÀO CÓ ĐỊA CHỈ LIÊN LỆ CÁC KHÁCH SẠN TẠI BANGKOK TỪ 5 SAO XUỐNG 0 SAO TRỪ NGÀN SAO CHỊU NHẬN KHÁCH CHO BEO XIN TRƯỚC 3 GIỜ CHIỀU NAY.


BEO XIN HẬU TẠ BẰNG CHUYỆN BANGKOK CÓ BONUS THÊM CHUYỆN ĐẤT QUÊ TA MÊNH MÔNG CHÂN EM DÀI VÔ CÙNG CỦA ĐẠI GIA KIỀU DIỄM LỆ VÀ CHUYỆN MA ÁM CỦA BÁC BÁ VƯƠNG MIỀN TRUNG.


CHÂN CHỌNG CẢM ƠN CHƯỚC