Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

BẢO HIỂM XÃ HỘI HAY LÀ SỰ THIỂN CẬN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ?-tiếp

Có 3 lý do khiến chính sách bảo hiểm xã hội mới, vốn rất tiến bộ và vô cùng hữu ích cho người lao động, bị thất bại. Lần lượt theo mức độ tăng dần như sau:
1. Lực lượng lao động sẽ được thụ hưởng chính sách trên hiện nay quá trẻ. Dưới 45 tuổi, khả năng dự phòng tương lai sau khi mất sức lao động là bằng 0. Chưa nói tới trình độ dân trí, dặc biệt trình độ của truyền thông, đang ở mức nhìn chưa qua mũi.
2. Lý do thứ hai này, Beo trùng suy nghĩ với hai bạn Già lẩm cẩm và Ls Trần Duy Cảnh trên trang facebook khi bàn về sự kiện đình công của công ty PouYuen.
“Đa số công nhân họ không xác định gắn bó cả đời với công việc làm công nhân. Họ chỉ xác định làm một thời gian tích cóp kiếm chút vốn rồi về quê, nên lúc nghỉ về quê họ muốn có thêm 1 khỏan nữa đặng làm vốn chứ chờ đến lúc được lãnh lương hưu thì biết đến bao giờ!”
“Già lẩm cẩm nói đúng rồi, nước mình ko có công nhân công nghiệp đâu. Nghĩa là ko làm CN cả đời. Họ chẳng tin vào tương lai của mình, của đất nước nên hành xử thế chẳng sai.”
3. Lý do thứ ba, quan trọng nhất, dẫn tới việc tạm dừng chính sách bảo hiểm mới: sự buông tay thích thì chiều- cho mày chết, của cấp lãnh đạo cao nhất.
Đừng vội mừng rỡ với thắng lợi của dân ý hay phê phán họ dở tuyên truyền. Hãy điểm lại các cuộc trưng cầu dân ý, gần nhất là việc sửa đổi hiến pháp, mà coi, không ai làm giỏi hơn cộng sản Việt nam khi có tới gần trăm phần trăm chúng dân luôn luôn đồng lòng với họ.
Nếu muốn, thậm chí không trả đồng bảo hiểm nào, họ cũng có con số dân ý  trăm phần trăm thế. Chưa kể vài bữa nữa, họ vật ra dăm anh Tàu đứng sau lưng kích động đình công, dân ý ta xoay sang chiều ngược lại, mấy hồi.
Tại sao lãnh đạo buông tay?

Hoặc tham khảo Chân dung quyền lực, hoặc chờ Beo đến tháng 9, giải thích.