Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

HOAN HÔ CÁI 105

Bạn đã gặp ai đi làm cho nhà nước mà hoan hỉ, lương
tôi rủng rỉnh sống, chưa?


Bạn đã gặp công chức nào si mê công việc, ngày đi
làm tối bức bối gúc gồ tìm cách nâng cao nghiệp vụ, chưa?


Bạn đã biết chuyện, chạy một chân công chức hết trăm
triệu, chưa?


Vậy, chuyện công chức chết quan tài ko được có ô
kính cho người thân  nhìn mặt của nghị định
105, hay công chức trong 8h hành chính chỉ được ngáp 1 lần của nghị định 106,
hay công chức đi ỉa xong phải rửa tay của nghị định 107…tại sao lại ngạc nhiên
nhỉ?


Riêng mình, hoan hô 105 phát. Bởi nó chính xác tinh thần công chức Vịt đến từng
milimet.