Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

QUANG THÔNG ĐÁNH VÕNG BA-TƯ RA SAO?

Quang Thông-Tổng biên tập báo Thanh niên. Thanh thiên thế cho bạch nhật.


Từ câu chuyện cụ thể của bạn Beo trước.


Phước bẩy mươi đời cho  zai Zum lẫn cả sở Văn thể du Sàigòn, bạn Beo không cố đấm ăn xôi thua đủ gì nữa chứ Beo kiện (củ khoai) thì cũng mệt với Beo. Chả đùa.


Trong tất cả các cuộc họp kiểm điểm thị Beo để dẫn tới quyết định cách cái chức Beo rũ bỏ từ trước đó, chả có cuộc nào liên quan đến vấn đề tài chính, toàn xoay quanh lốc lếch.


Việc thanh tra báo, chính Beo là người đưa ra đề nghị, với mục đích...xin tiền từ ngân sách, trong cuộc họp với chừng  sáu bẩy ban ngành tài chính, nội chính, tuyên giáo...tại UB, do phó CT Hứa Ngọc Thuận chủ trì. Bản kết luận thanh tra sau đó được sở này trưng ra để việc kết tội thị Beo nhạt hẳn  lí do lốc lếch, he he, bản báo cũng như thị Beo chưa hề được giải trình và đương nhiên chưa chấp nhận. Thậm chí ngay cả khi kết luận rồi còn tiếp tục được  khiếu nại. Ấy là luật định thế.


Đang biên