Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

TRÁCH BỐ

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
line-height:115%;
font-size:11.0pt;
font-family:"sans-serif";
}

--> <!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
line-height:115%;
font-size:11.0pt;
font-family:"sans-serif";
}

-->


Mắng con


            
(Thái Bá Tân)


Mày
láo, dám khuyên bố
Mai không đi biểu tình.
Chuyện ấy có nhà nước,
Không liên quan đến mình.

Mày nói y như đảng.
Không liên quan thế nào?
Nước là của tất cả,
Của mày và của tao.

Biểu tình chống xâm lược,
Chứ có lật ai đâu.
Không lẽ mày không biết
Cái dã tâm thằng Tàu?

Mày bảo có nhà nước.
Nhà nước hèn thì sao?
Mà ai cho nhà nước
Quyết việc này thay tao?

Xưa đánh quân Mông Cổ,
Vua còn hỏi ý dân.
Sao không thấy nhà nước
Xấu hổ với vua Trần?

Đành rằng thế mình yếu,
Phải thế nọ, thế này.
Nhưng ở đời, con ạ,
Mềm nắn, rắn buông ngay.

Bố biết con thương bố,
Lo cho bố, cảm ơn.
Con “biết sống”, có thể.
Xưa bố còn “biết” hơn.

Chính vì khôn, “biết sống”,
Tức ngậm miệng, vờ ngây,
Mà thế hệ của bố
Để đất nước thế này.

Ừ, bố già, lẩn thẩn,
Nhưng vẫn còn là người.
Mà người thì biết nhục,
Biết xấu hổ với đời.

Mai biểu tình, thế đấy.
Bố không bắt con đi,
Nhưng cũng đừng cản bố.
Cản cũng chẳng ích gì.Trách bố


               
(Hòa Bình)


Bố à, con đâu láo
Can bố đi
biểu tình
.
Đời mỗi người
một việc
,
Ôm đồm hóa
linh tinh
.

chỗ nào đảng nói.
Không liên
quan đến dân
?
Phải đâu con
không biết
,
Nước của bố con mình.

B
ố thì chửi xâm lược,
Nhưng cái đứa
đi cùng

Nó toàn chửi
nhà nước

Bố thấy có
được không
?

Bố cứ nghe
ngoài ngõ

Bảo nhà nước
nọ kia

Bố là anh văn
sỹ

Thay nhà nước
được ư?


Ý dân thưở Sát
Thát
,
Còn nguyên
đến bây giờ
.
Nay bố muốn nhà nước
Hỏi ý dân
chuyện gì?


Đ
ã biết thế mình yếu,
Phải khéo léo
cương, nhu

đời, yếu mà húng
Thì thua
chắc, bố nờ
.

Con lo là có
nghĩ
,
B cả vú, kỳ ghê.
"biết sống” cho vào ngoặc.
Chuyện nọ xọ
chuyện kia


Thế hệ bố đâu
tệ
,
Đất nước có
dở, hay

Bố cứ nhìn
đống rác

Chê nhà bẩn
suốt ngày
.

Vầng, bố đúng
lẩn thẩn,
Nói ... hao
hao Bùi Hằng

Nhẽ toàn là
chó cả
,
Nếu không đi
biểu tình?


Mai biểu tình,
nếu thích
Thôi thì bcứ đi,
Nhưng xin bố
vừa phải

Làm quá,
phỏng
ích gì.


COPY TỪ BLOG HÒA BÌNH