Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

MỘT LẦN BẤT TÍN....
Viết sau khi đọc entry của ông Trương Nhân Tuấn luận về mấy chữ thành tín và bất tín.

*** Ông TNTuấn hãy bỏ 5 phút đọc lướt không cần đọc kĩ, để thấy Blog Bần cố nông không đả phá những người kí kiến nghị cũng như bản kiến nghị của 72 vị (tạm gọi kiến nghị 72). Bần cố nông chỉ phản bác lại những lời phản bác của Bô shit, khi bị báo Đại đoàn kết vạch mặt chỉ tên có rất nhiều gian dối trong danh sách  đồng lòng với kiến nghị 72, bằng một trò đùa rất thông minh và hài hước. Nói cách khác, bạn ấy vạch ra cái sự bất tín của trang bô shit.

Bô shit, thì lại không chỉ một lần bất tín, nên có đến vài vạn lần bất tin với họ, âu là chuyện hết sức bình thường. (***)

Beo không quen biết hết 72 vị, nhưng quen biết đủ, để thấy hai chữ thành tín mà ông TNTuấn dùng ở đây, quả có hơi xa xỉ. Tuy nhiên, thành tín  nó nghiêng về lòng người, thứ mà ngay đến anh chị em ruột chưa chắc đã dám xác quyết dò được nông sâu, nên sẽ  bàn kỹ trong  một dịp khác.

*** Cháu nó lú thì chú nó khôn, không ai chỉ bảo cho ông Huệ Chi biết rằng, cần phải viết một cái thư trả lời báo Đại đoàn kết với tinh thần cầu thị, khiêm nhường hơn.

Hay ít ra, khôn ngoan hơn. Chúng tôi sẽ sửa  ngay lỗi kĩ thuật, mỗi email chỉ được kí một tên, phải có  scan chứng minh nhân dân hay bất cứ  giấy tờ gì chứng minh người kí không phải ảo, bla bla bla...thay vì, nhảy nhỏm lên bị chống phá, tấn công. Chỉ có người hèn-yếu, khuất tất bất minh mới nhìn đâu cũng thấy b tấn công.

Bởi có như thế, người ta mới thấy ra sự thành tín của ông và, Bần cố nông cũng không có cớ gì và khó có thể, biến ông thành chú hề già hết miếng.

Dĩ nhiên, trừ  mụ Beo, người biết tỏng tong tong bản chất nào là thành tín nào là đức tin của Bô shit, từ ngày khai trương đến giờ.

Câu kết trong entry ông TNTuấn viết, Hành động của họ đã thể hiện, trước hết, tính chụp giựt của nền văn minh, một xã hội còn trong thời kỳ hái lượm.

Rất hay, duy có điều chữ họ của ông dành cho Bần cố nông, là ông viết ngược.
(***) về nước sẽ dẫn link chứng minh. Bạn nào  háo chuyện có thể tìm ngay trong blog này, entry có cả hình minh họa.