Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

HAI ÔNG ĐẠI TÁ

Ông thứ nhất, LINK  đây.
Như vậy là, ngày 17 vừa rồi, toà án Úc đã huỷ bỏ cáo trạng  3 viên chức của cơ quan Security thuộc ngân hàng RBA âm mưu hối lộ các viên chức VN, trong thương vụ giấy in tiền trị giá khoảng 184 triệu Obama. 
Ông toà đã không tìm thấy các bằng chứng hối lộ, tức không có cả khoản Security  chi cho con cựu thống đốc Lê Đức Thuý du học Anh quốc như hàng loạt báo chí đã thoá mạ ông ấy. Cũng theo luật Úc, các chi phí như đi lại ăn ở cho viên chức hai bên trong các cuộc đàm phán thương mai, không phải là tiền hối lộ. Còn có bộ luật rừng ở đâu gọi đó là hối lộ  thì Beo lười chưa Gúc.
Đại tá Lương Ngọc Anh, là người đứng ra môi giới cho vụ  giấy in bạc này.

caphe với zai trẻ tý đã