Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

HỘI CHỨNG SỢ TO

Quy hoạch Thủ đô, xây nhà máy điện hạt nhân, làm đường sắt cao tốc Bắc Nam…những dự án nhiều tỷ đô những tưởng sẽ được hân hoan đón nhận, vì đã đến thời của làm cái gì ra tấm ra món cái đó. Hoá ra không. Thiên hạ lo con cháu vỡ nợ chứ không lo chúng tốn công tốn của dỡ ra làm lại. Thiết nghĩ, dỡ ra làm lại, chưa biết chừng đổ nợ to hơn.


Nghèo quá lâu đâm ra tính toán tủn mủn hay là tầm nhìn ngắn hay là gì gì nữa, nhất là ngày đổi ngôi vương đang rất gần, tất cả đều được suy diễn. Lúc này mới thấy cần, cực kỳ cần một tổ chức phản biện của các khoa học gia. Khốn nỗi, phản biện ở ta hiếm khi thuần túy khoa học, rồi cứ là lèo lái tý đỉnh vào chính trị chính trường, chốt lại chẳng cái gì đến đầu đến đũa. Thiệt thòi lớn nhất là các đại biểu quốc hội, không có điểm tựa trí tuệ khi biểu quyết các việc lớn. (đỡ cả chuyện, phơi phát ngôn như ngoài quán nhậu trước bàn dân thiên hạ).


Đôi khi nghĩ nếu mình là mà thư ký cho bác Nguyễn Quang A chẳng hạn thì cái viện đã giải tán của bác ấy hẳn sẽ ngon lành. Tiếc thật.


 


 


 

TRÒ XƯA TÍCH CŨ


Nghe nói lâu, bữa nay mới mục sở thị bản góp ý kiến  cho Đại hội đảng 2011 của các cụ nguyên bộ đội ta, trẻ nhất 50 già nhất gần 70, ấy là tính theo tuổi Đảng đẻ còn tuổi mẹ đẻ thì phải cộng thêm tối thiểu 18. Hai  tướng một thứ trưởng dăm vài chiến sĩ Việt nam giải phóng quân và cán bộ tiền (khác money) khởi nghĩa, chẵn tròn hai chục cụ.


7 trang ý kiến tựu trung vào mấy vấn đề,  Beo sắp xếp lại thứ tự của các cụ theo sì tai của mình, nghĩa là cấp độ hài hước tăng dần dần.


1.Tiêu chuẩn bầu bán


Dứt khoát không để những ai người Việt gốc nước ngoài vào BCH.T.W. Có thể thông cảm, các cụ lẫn cẫn quên điều lệ Đảng.


Không cứng nhắc về tuổi tác. Điểm này chắc chắn sẽ được hơn 1/3 số UV hiện hành phải nghỉ nhiệm kỳ tới vì lý do quá tuổi,  hoan hô kịch liệt.


Cần có tỷ lệ thích đáng đảng viên hưu trí trong các cấp ủy từ trung ương tới địa phương. Điểm này, chắc chắn sẽ  bị lớp trẻ, khỏe hơn, chống đối kịch liệt.


Không tham nhũng. Thách ai giờ này dám giới thiệu một ông tham nhũng, hình như tham nhũng, có thể tham nhũng… vào TW.


Phải là những người ưu tú nhất. Người ưu tú vượt trội, sẽ được làm tổng bí thư bất kể tuổi tác. Các phẩm chất của TBT các cụ liệt kê dài quá, tớ làm biếng biên, bạn nào muốn biết kỹ hơn chịu khó lục báo  Nhân dân vài ba chục năm trước ra, đầy.


2. Phương thức bầu bán                                                      


Phải thế lọ phải thế chai khí dài nhưng tóm lại y trang thể thức hiện hành. Duy nhất mới là đại hội bầu trực tiếp Tổng bí thư. Gọi là mới, kỳ thực chuyện này TW khóa trước đã đưa ra, ý kiến đồng tình quá ít nên bỏ. Người nóng tính đọc đến đây có thể sẽ buột miệng kiến với chả cò, rỗi hơi quởn việc. Tớ thì thấy tính cập nhật thông tin trong điểm 2 này của các cụ dừng lại từ thời điểm về nghỉ hưu.


Trên kia tớ mạo muội nói các cụ lẫn cẫn. Thật ra thì chả tý lẫn cẫn nào, vì đó chỉ là màn dạo đầu cho ra vẻ khách quan, phần chính, chiếm già nửa số chữ của bản góp ý kiến này, nhắm vào mục thứ ba dưới đây.


3. Nhân sự cụ thể


 


Còn tiếp.