Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

TUỔI TRẺ: BẺ CONG HAY MÙ ĐỌCCăn bệnh bẻ cong các văn bản cấp nhà nước nhằm phục vụ  cho ý đồ bài viết của mình, cho dù là ý đồ tốt đi chăng nữa, cũng là một hình thức không trung thực-điều tối kị trong nghề báo.
Vì đây là Tuổi trẻ, nên Beo đánh giá là bẻ cong, chứ báo khác, phán ngay và luôn, loại tuy biết chữ nhưng mù đọc.
Facebook Linh Pham giải thích
Tại điều 2, khoản 2 nghị quyết 01/2013 quy định như sau
2. Không cho hưởng án treo nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Người phạm tội thuộc đối tượng cần phải nghiêm trị quy định tại khoản 2 Điều 3 của Bộ luật hình sự bao gồm: người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, lưu manh, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả nghiêm trọng; phạm tội đặc biệt nghiêm trọng;
b) Bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội;
c) Trong hồ sơ thể hiện là ngoài lần phạm tội và bị đưa ra xét xử, họ còn có hành vi phạm tội khác đã bị xét xử trong một vụ án khác hoặc đang bị khởi tố, điều tra, truy tố trong một vụ án khác;
d) Bị cáo tại ngoại bỏ trốn trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Tòa án đã đề nghị cơ quan điều tra truy nã.

Tại điều này, văn bản hoàn toàn không đề cập đến án treo tham nhũng.
Nhầm lẫn của bài viết nằm ở chỗ tác giả hiểu điều 2, khoản 1, điểm đ, quy định về điều kiện cho người bị xử phạt phạt tù hưởng án treo:
đ) Có khả năng tự cải tạo và nếu không bắt họ đi chấp hành hình phạt tù thì không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về tham nhũng.

Rõ ràng văn bản không đưa tội tham nhũng vào khoản 2 Không cho hưởng án treo, mà chỉ đưa vào khoản 1 ở điều kiện được cho hưởng án treo.
 Văn bản dùng từ “gây ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phóng chống….tham nhũng” là một cách diễn đạt chung chung không thể cân đo, đây là một điều luật để rào đón, hoặc để tòa án áp dụng cho từng vụ án tham nhũng cụ thể để xem xét có cho hưởng án treo hay không (tùy vào mức độ nghiêm trọng). Vì “cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh …tội phạm tham nhũng” không đồng nghĩa với “cá nhân thực hiện hành vi tham nhũng”.
 Và điểm 3 “ khi cho hưởng án treo cần lưu ý” cũng diễn đạt rất “mở” như sau:
b) Những trường hợp người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nếu có đủ điều kiện để áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự thì cũng phải xử trong khung hình phạt liền kề là đã thể hiện chính sách khoan hồng đối với họ; không được xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với các tội phạm mà dư luận xã hội lên án, đặc biệt là các tội phạm về chức vụ, để phục vụ đắc lực cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tham nhũng nói riêng;