Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009

Quyền được cười quyền được ngu

Link đây http://www.viet-studies.info/DuThao_QuanLyCongDan.pdf, file pdf nên lười  trích dẫn mà thật ra, khỏi trích dẫn vì toàn thể không trừ chữ nào trong bản dự thảo Quy chế quản lý công dân Vn đang đào tạo ở nước ngoài này đều là nhiệm vụ bất khả thi với cơ quan quản lý, đều vi phạm luật pháp rất nhiều nước sở tại có du sinh( nhất là mấy nước tư bổn giãy chết), đều hài vãi lúa với du sinh và phụ huynh.


Chỉnh sửa câu chữ thêm chút hài nữa, rồi sẽ ban hành nguyên văn cho mà xem.


Entry trước có bạn hỏi Quyền được ngu nghĩa là sao, nghĩa là ngu thế chứ ngu nữa cũng đâu ai làm gì được.