Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Cho đến giờ này đã có ít nhất 7 báo mạng post toàn văn kết luận của Thủ tướng kèm bình luận của bản báo  về vụ Tiên lãng. Hoặc chưa kịp đọc kĩ hoặc trình độ đọc văn bản có vấn đề khi cả 7 vị đều hiểu từ sai nhiều tới sai tất cả, phần I và II.
Hầu hết hân hoan Chính quyền sai toàn diện trong khi câu sau đây phải hiểu là nhắm vào cái khoảnh 19ha nhà anh Vươn,  tiếp tục được thuê lại  thì chỉ còn ...2ha theo đúng luật." Quyết định số
220/QĐ-UB ngày 9 tháng 4 năm 1997 của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng...
là đúng thẩm quyền và
phù hợp với thực tế sử dụng đất. Tuy nhiên quyết định này không đúng với quy
định của pháp luật đất đai về giao đất, cho thuê đất; về thời hạn giao đất và
thời điểm tính thời hạn giao đất.". 
Điều này được lặp lại một lần nữa, nặng đô và rõ ràng hơn bằng câu: "Xử lý các vi phạm về
sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn theo quy định của pháp luật và làm thủ tục
cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai."
Điều II.3, khép  nhà anh Vươn vào tội “giết người và chống
người thi hành công vụ”, khung hình có mức án tối đa tử hình. Giảm nhẹ cũng trên chục năm.
Những cái sai khác như cưỡng chế, phá nhà, Hải phòng đã nhanh chân tự xử cấp huyện xã rồi. Cấp thành phố sẽ hi sinh thêm một bác, rất nhiều khả năng là bác vạ miệng buột ra câu dân phá nhà ông Vươn.

Cũng phải vỗ tay cho nhà  anh nào soạn cái kết luận cho thủ tướng. Rõ ràng, thẳng thắn, ý tại ngôn ngoại - vui lòng cả chú bắn lẫn chú bị bắn.