Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Cao Hai Ha: trên nhật báo Ba Sàm đó sếp

Sau một ngày trưng ra  các bằng chứng rất tiêu biểu  từ các fan cũng rất tiêu biểu của blog Ba sàm Nguyễn Hữu Vinh, Beo  cất vào chế độ riêng tư entry này để dùng khi cần đến.