Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

KHI NGƯỜI TA GIÀ

Thế giới kịp giết Bin Laden
khi Beo lang thang xứ người. Xứ mình đang làm gì thì tuần sau về mới biết. Không
biết có sống nổi đến hết tuần sau khi đang vật vờ như tấm mền rách từ 5h sáng (h
Việt ta) đến 11h đêm. Những tấm hình chụp vội dưới đây là hình ảnh bạn Beo, ở
thì hiện tại.


Nằm
Ngồi


Đi đứng