Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

TÁI KINH-CHƯA GÌ ĐÃ CÓ DƯ ÂM

Cái thú nhất của viết lách,
ấy là đôi khi tưởng lĩnh vực ấy mình dốt nhất, dốt vô đối. Thế nhưng, sau một
sáng ngủ dậy, xuất hiện những thằng khiến mình hân hoan yêu đời vì hóa ra còn
có đứa ngu hơn mình nhiều.


*** Ví dụ  
ĐÂY
. Hoá ra vị Lang tinh bàn chuyện kinh bang tế thế lâu nay, không phân
biệt được tỉ trọng sản phẩm nông nghiệp trong GDP với tỉ lệ lao động nông
nghiệp trong dân số. Chưa kinh, Lang diễn dịch cái 60 % GDP khiến mình
cười  đến phèo phổi lộn tung trong ruột.


Con số (làm tròn) trong GDP, 2010,
nó thế này:


Nông-lâm- ngư 20% ; Công nghiệp-xây
dựng 41% ; Dịch vụ 39%.


Riêng khu vực dịch vụ thứ tự
tỉ trọng gồm có: ngành thương mại (lưu chuyển hàng hóa) chiếm 36% (36 của 39 lang
nhá). Du lịch. Dịch vụ vận tải. Dịch vụ công nghệ thông tin. Dịch vụ tài chính,
ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán…


Cái lang xếp vào hàng nhị
phẩm về kiếm tiền cho quốc gia là xuất khẩu lao động í, nó nhỏ đến mức dưới đáy
bảng xếp hàng, gần như không đáng kể.


*** Ví dụ
ĐÂY NỮA


Trong ví dụ này phải nói
ngay, các thông số không sai, thậm chí còn nhẹ hơn sự thật Beo biết. Sự thật
khiếp đến mức, có bắn bỏ cả dàn lãnh đạo Titanic Việt này cũng chưa thỏa đáng.


Ấy vậy mà lên báo, tự dưng
thấy sai bét nhè. Nghiệt nỗi, cái sai không thuộc Titanic Việt.


- 1 tỷ mà mua được 73 cái
tàu, phải nói là hời chứ không hớ tẹo nào.


- Treo cờ nước ngoài là việc cực
kì bình thường đối với vận tải biển khi họ muốn tránh những khó khăn trong nhập
cảng khi quan hệ ngoại giao không thuận lợi, hay khi tàu cho thuê định hạn. Titanic
Việt nằm ở trường hợp sau (về hình thức còn bản chất thì đúng như bài báo nêu).


- Các công ty Shipping, chỉ
có khái niệm tàu đủ tiêu chuẩn vận hành hay không chứ không có khái niệm quá đát, dù có cho vào ngoặc kép đi nữa.


Copy từ văn bản thanh tra mà
không bỏ thêm tí công biên tập lại, chữ nghĩa nó phản chủ như vậy đấy.