Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

ÁM ẢNH NEWTOWN


Thưa tổng thống
Obama

Cháu  tên là Hinna… Cháu sống ở….Cháu đang học lớp 3
trường số 8. Cháu chỉ muốn nói rằng cháu thấy thật buồn và khủng khiếp cho những
cha mẹ đã mất con. Ông tổng thống ơi, chúng ta có thể làm gì để dừng lại tất cả
những chuyện khủng khiếp này không? Sau khi xem tin tức cả ngày thứ Sáu, một
câu hỏi hiện lên trong đầu cháu, câu hỏi đó là: “chúng ta có thể dừng sử dụng súng?”,
cháu nghĩ nếu không có súng trên đường phố sẽ không ai có thể bị thương, “ VIÊN
ĐẠN KHÔNG CÓ MẮT”, nó có thể làm bị thương bất cứ ai. Cháu rất sợ súng và tội
phạm trên khắp thế giới. Cháu yêu đất nước và cháu muốn mọi người hạnh phúc và
an toàn.


Không súng-Không
súng-không súng


Cảm ơn ông


Hinna