Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

ANH


Tự dưng nhớ một chiều buồn ngồi uống rượu vỉa hè với Chu Hoạch. Ông anh còn nợ mình bức chân dung vẽ dở và mình nợ ông anh tập bản thảo thất lạc vì mất file. Chép lại bài này vào ngày rằm tháng Bảy, gửi xuống cho ông anh chốn ấy thay món nhắm nhâm nhi cùng li rượu nhạt.

Anh tựa bài thơ không chép được
Mà đành lòng em phải thuộc từng câu
Thuộc bằng ngày nghe và đêm âm thầm nhắc
Thuộc bằng hè mưa và thu mơ màng nắng
Mà tháng mà năm
Mà đắng mà cay
Vẫn ngọn nguồn câu hát
Anh tựa màu xanh trái đất này
Ngày từng ngày nên biển mặn rừng cay
Là mắt là tay là giọng buồn em hát
Là nắng là mưa là khoảng vắng em chờ
Ôi tình yêu là gì
Mà suốt một đời ai dễ đã từng qua