Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

CHUYỆN NGHE HƠI NỒI CHÕ ĐƯỢC

Đọc blog nhị linh,
buồn cười hoài. Nếu những trải nghiệm Nhị Linh viết trong bài trúng phóc thực
tế, thì từ thuở Phạm Thị Hoài làm mưa làm gió trên văn đàn với hình mẫu nhân
vật cảnh vẻ học làm sang, các nhà giàu sổi phía Bắc vẫn thế, sau mấy chục năm.


Dân Nam kì, khác
hẳn.


Sự ăn. Giả dụ anh Hai thèm đế,
thì còn khuya mới chịu dúng môi vào mấy thứ vang Mexico 14 độ nhạt hoét. Ngay lập
tức, anh Hai sẽ biến đời ku chủ nhà hàng ra bã nếu sau 15 phút không đặt kịch bàn
anh chai đế nếp Gò đen nút lá chuối, giữa món bò Kobé tái chanh, vai cá hồi
Nauy chiên giòn bày vẽ vời trên những cái đĩa men sứ nạm vàng của Minh Long. Chả
hiếm cảnh mấy em chân dài gầm cao nõn nường giày Ferragamo túi Hermes ngồi đồng
ở mấy quán càphê 5 sao, chỉ kêu một li trà đá châm thêm dăm lần nước. Đã cái miệng
trước, đẳng cấp sau.


Sự đi. Chả cứ  mấy bác bụp phát giàu mà từ anh Honda 67 tới
chị Maybach, dân Nam
kì thuần coi xe là… cái xe, hầu hạ cho việc di chuyển. Hợp nhãn, thuận tiện,
đôi khi tin có hên khi đi giao dịch làm ăn, thế là cưỡi. Lên xe, nếu không ảnh
hưởng tới  túi tiền thì dúi đầu hay ẹo mông vào xe trước, thuần là thuận thế thuận thói,
không hơn.


Sự đọc. Ha ha ha. Dứt điểm không,
diễn như bạn Nhị Linh tả càng không. Thế
nên, nảy nòi  ông nào quý chữ thì quý tự
đáy sâu thăm thẳm tâm hồn, bởi ông  sẽ tự
làm thơ, sai thằng phổ nhạc thuê diva hát ghi đĩa và, khốn khổ khốn nạn
cho  thân bằng quyến thuộc họ hàng xa gần
đối tác làm ăn nào dám động đến khối tài sản tinh thần ông. Khen cũng khổ (vì ông
sẽ đãi ăn tặng kèm đãi nghe cho đến bội thực tự  trốn chạy) mà chê cũng khổ (ông từ
mặt hết kiếp). Dân nhà giàu Nam
kì đặc biệt thích treo và thường treo chỗ rất trang trọng trong nhà
hai thứ: ảnh chụp chung với các quan to và
lịch các cô gái. Beo từng có lần chỉ muốn tát cho (ảnh) người mẫu Thanh Hằng một
cái khi thấy bức tường mới tinh rất đẹp, nàng cười lủng lẳng dưới một cái đinh
to.


Hình thức đến mức hi sinh
những sở thích riêng để tạo đẹp bề  ngoài hay thực dụng đến mức coi nhẹ bề ngoài
để thỏa mãn sở thích, kiểu dạng nào cũng có cái thú vị riêng bởi nó chứa những
thông điệp về văn hóa vùng miền.
Giả dụ giờ cả nước giống nhau, khéo có khi dân làm văn hóa văn
nghệ chết hết (vì lấy đâu ra chất liệu để sáng tác).