Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009

và những giấc mơ được cứu thoát

...từ ngài đại sứ quán của các bạn nam thanh nữ tú 88 và 79. Khi mà Ban chơi con bài dùng thông tin trị thông tin thì quả tình, các bạn thông tin chuyên nghiệp thất nghiệp mất nghiệp. Sắp tới đây, Ban sẽ công bố một loạt chuyện mới toe, một số người sẽ thấy niềm tin của mình bị đánh cắp ra sao? Và tội nghiệp cho những giấc mơ con làm lãnh tụ xứ Cừu bất thành, giờ ngày đếm kiến đêm mơ được nhời bảo lãnh sang Tây dựng lại cuộc đời con bị đè nát.
Giấc mơ ấy lại cũng chính là điều Ban mong đợi nhất. Tư tưởng lớn gặp nhau hay là con đường nào cũng tới giấc mơ Mỹ
Rõ thảm, cho tôi cho anh và cho chúng ta...