Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

GỬI DÂN LUẬN


Đúng vậy như bác Admin nhận định tuy nhiên
tại sao lại có việc này và giải quyết ra sao ?
Phải cải tổ quốc hội nói riêng và nhà nước VN nói chung theo chiều sâu và toàn diện


- Thành phần : Như có bài đã đăng trên DL,
các đại biểu QH chủ yếu 75% là "công chức" bên hành pháp (kể cả quân
đội, công an), bên tư pháp, ủy ban ND, mặt trận TQ (kể cả hội phụ nữ, thanh
niên, ...). Do đó các đại biểu QH công chức này không đại diện cho quyền lợi
mọi tầng lớp dân như nông dân và công nhân.


- Họ là công chức cho nên các đại biểu
không chuyên nghiệp vì họ còn việc khác của họ. Đại biểu quốc hội phải chuyên
trách và chuyên nghiệp hơn. Đại biểu quốc hội là lập pháp, họ không thể là
người của hành pháp và tư pháp được.
Trương Hòa Bình là ví dụ đại biểu quốc hội đá bao sân : đại biểu QH (lập pháp),
tướng công an (hành pháp), chánh tòa án NDTC (tư pháp). Vừa đá banh vừa thỏi còi
trọng tài, quái đản hết sức !


- Nhóm họp : các đại biểu quốc hội phải
chuyên nghiệp và làm việc thường xuyên hơn. Ít nhất mỗi tháng một/hai lần nhóm
họp theo tiểu ban ở từng vùng và sau đó mới họp chung ở Hà Nội


- Ứng cử : Phải để người dân tự ứng cử vào
đại biểu và họ tập hợp theo nhóm lợi ích. Chính vì vậy đa
nguyên
là việc tự nhiên của con người và xã hội lành mạnh. Quốc hội VN
có tới hơn 90% là đảng viên CS thì tất cả chỉ đi theo một đường mà thôi.


Cái này chép trên Dân luận và đồng ý toàn
phần với tác giả. Bạn Beo tầm lùn trình còi nên không đủ khả năng hình dung
được một lộ trình để đi đến cái đo đỏ trên kia, nên chăng Dân luận mở một topic
Lộ trình đến đa nguyên cho Việt nam, với một điều
kiện tiên quyết không xảy ra cảnh nồi da xáo thịt cho dân chúng (óanh nhau chết
chóc thế đủ rồi), đất nước không lỡ một nhịp nào trên con đường đang phát triển
(nghèo nữa thì ớn lắm)?. Chủ động mời những học giả về khoa học sử, địa, chính
trị, kinh tế…tâm huyết tham gia vẽ nên một viễn cảnh có thật cho đất nước, thay
vì tự loại mình ra khỏi cuộc chơi chung bằng cách chửi bới chính quyền trong nước
rất vô bổ, như hiện nay.


19h. Đọc lại mới phát hiện hồi sáng
up thế nào mất đoạn kết.


Tổ chức được một topic giàu tính khoa học và
tinh thần trung dung khách quan với nội dung như thế, Beo tin Dân luận sẽ quy
tụ được  không ít trí thức trẻ trong nước. Trẻ sẽ nói đi đôi với làm.


Xoá 1 câu theo yêu cầu của tác giả
Beo lấy nguồn trích dẫn