Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

MỘT THẢM HỌA TRÍ THỨC

chữ in nghiêng là của ông Nguyên Ngọc
*** Nói trắng ra, hiện nay người ta chán, ghét học văn, học sử, là vì dạy văn thì có thật sự dạy văn đâu mà là dùng văn để dạy chính trị, chủ yếu để dạy chính trị. Sử cũng hoàn toàn như vậy, không hề khác. (http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/33607/khong-the-lan-lon-lich-su-voi-chinh-tri.ht)
Chắc chắn ông Nguyên Ngọc không hề mở bất cứ cuốn sách giáo khoa nào, từ lớp 6 đến lớp 12, ra xem người ta đang dạy gì hai môn văn-sử, khi lí giải phiến diện như trên.
Trong nhận thức của tầm tuổi này, người ta đã chọn, theo Beo rất chính xác, các sự kiện sử để dạy cho các cháu. Bởi đó là những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất cho tinh thần không bao giờ chịu khuất phục ngoại bang của dân tộc, trong suốt chiều dài hàng ngàn năm Bắc thuộc.
Song hành về thời gian với môn sử, môn văn bắt đầu chương trình lớp 6 bằng dòng văn học dân gian, các truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn… và kết thúc lớp 12 bằng các tác phẩm tác giả thời hiện đại. Rất nhiều thời gian dành cho việc dạy kỹ năng viết lách, và các tác giả được đưa ra để minh họa gồm có  Hồ Chí Minh (Tuyên ngôn độc lập), Tố Hữu, Quang Dũng, Xuân Quỳnh, Nguyễn Đình Thi…
Có một điều, không biết có thể ghép vào việc dùng văn sử để dạy chính trị như ông Ngọc nói được không, đó là sách giáo khoa toàn chọn những tác phẩm mang đầy những câu chữ ngợi ca dân tộc này anh hùng, đất nước này tươi đẹp, không có bất cứ bài nào lên án nền giáo dục này suy đồi hay chế độ này thối nát. Cũng không tìm thấy bài nào dạy nhờ có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản nên cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng đã thành công vang dội.
*** tất cả các đề thi sử tốt nghiệp và thi vào đại học gần 40 năm nay đều chỉ hỏi về lịch sử Việt Nam từ sau năm 1930. Cứ như chỉ từ năm 1930 nước ta mới có cái gọi là lịch sử, còn trước đó... chỉ là tiền sử, là thời man dã, người còn là khỉ vượn gì đó thôi chứ chưa thành người!
Bất cứ giai đoạn nào, thời khắc nào của lịch sử, đều chứa trong nó những giá trị ngang nhau, bất kể chính quyền (mọi thời) có chủ đích dạy chính trị lồng chính trị hay không. Bắt chước lập luận ông Ngọc, Beo sẽ viết thế này cứ như lịch sử từ 1930 mới là chính trị, còn trước đó chỉ là …chính em.
Còn tại sao 40 năm nay, đề thi tốt nghiệp và thi vào đại học chỉ hỏi về lịch sử sau 1930. Viết câu này ra càng chứng tỏ ông Ngọc không hề coi qua sách giáo khoa bởi rất đơn giản, đó là toàn bộ chương trình lớp 12. Lớp 6, người ta dạy các cháu từ thời nguyên thủy đến thế kỷ thứ 10. Tuần tự cho đến lớp 12 thì môn sử kết thúc phổ thông bằng giai
đoạn 1945-2000.
Thi lớp 12, cứ thử ra đề có nội dung lớp 11 xem, ai chứ Beo tin, chính ông Ngọc sẽ là người cao giọng  phê phán đầu tiên.
*** Đấy là thảm họa, bởi vì đấy không chỉ là chuyện kết quả học sử thi sử như thế nào, mà là dấu hiệu con người coi các giá trị tinh thần và nhân văn chẳng còn đáng xu nào! Một thảm họa xã hội!
Đấy là thảm họa, bởi vì đấy không chỉ là chuyện một bài báo, mà là dấu hiệu nói không cần nghĩ! Một thảm họa trí thức!