Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

DỒ (1)

Dồ là con không cha, nhẽ thế nên Dồ vất mẹ nó tên thật,
dùng tên ku Nghệ đặt cho. Dồ khoe thế viết thế chứ cũng chửa thấy bất cứ hồi
  hồi ức của bất cứ ai cận kề sinh thời
ku Nghệ, kể về điều đó, ngoại trừ bức ảnh mạ con Dồ trong đội tạch tạch sè chụp
chung với ku.


Đường tử tức Dồ không mấy may mắn. Hai đứa, gái cũng
không cha. Toàn thể  liền bà đẻ con không
cha là lũ chửa hoang, riêng Dồ phải gọi là con ngoài giá thú, không thì Dồ kiện
cho đến cao tằng tổ tỉ âm ti địa ngục.


Thằng chống gậy còn lại, nghiện lòi.


Mình biết nhiều chuyện về Dồ, từ cách nay 5 năm lận.
Nhưng các nhân vật liên quan, 1 cựu bụng to bộ alô, 2 thứ bụng to bộ cá kiếm và
một con bạn mình, nghe mình nói đến Dồ nhỏm lên như ngồi phải bàn đinh anh xin cô tao xin mày ...


Chuyện của ba bác to to quyền lệch đất không nói chứ
con bạn mình, thê lương không bút nào  tả.


Nhà báo, khốn nạn cái chuyên viết chống tham nhũng, tờ
báo ngành nhỏ xíu, trên trym dưới bướm, đương nhiên bản thân nó có muốn tham
nhũng cũng léo được, ai cho.


Chuyện là em nó, đấu đá với thằng trưởng. Nhằm đúng
dịp Dồ nhận huy hiệu 80 năm (tính từ
ngày biết nói) chửi bố đẻ khỏe nhất nước,
ma đưa lối quỷ dẫn đường con em nó tìm đến Dồ, nhờ làm cho ra nhẽ.


Nó, bản tính hiền lành, khuyên em chuyện đâu còn có
đó, kiện cáo có thắng thì cũng trong thế thua, tốt hơn cả cứ chăm sóc gia đình
cho chu đáo.


Khuyên em mãi chả ăn thua, nó tìm đến nhà Dồ, đi
cùng chị xếp thân.


Xong đời.


Ba ngày sau và các ngày sau nữa, tất cả các  thủ trưởng nhớn bé của con bạn mình đều nhận
được những cú điện thoại tròm trèm  tiếng
đồng hồ, yêu cầu mức kỉ luật nặng nhất cho đứa láo lếu cản trở Dồ chống tiêu cực.


Tất cả các thủ trưởng nhớn bé đột xuất thấy thương nó
quá, nhưng  léo ai dám nói toẹt với Dồ khi
hình dung  tới phiên mình thành nạn nhân,
như nó, thì bỏ mẹ.


Không ăn thua. Dồ không bỏ cuộc.


Dồ điện thoại cho… vợ xếp cao hơn, vu lên chúng tình ái nên bao che nhau. Ông này
là giám đốc alô Hà nội lúc bấy giờ và léo biết
mặt ngang mũi dọc  ra sao.


Dồ gửi tin cho dăm báo, vu lên nó dám đến tận nhà Dồ
cướp tài liệu chống tiêu cực.

Dồ vận động em nó tố chị. Kinh ngang đệ nhị cải cách ruộng đất.


Kể thì nhanh, chứ dằng dai  ngoài đời giữa nó và Dồ, cả năm giời. Ai chưa thấy quan tài hẳn chưa đổ lệ.


Đến mức chị xếp thân bảo, đến xin lỗi một câu cho Dồ
câm mồm đi, chị lại sẽ đi cùng em.


Đến mức tận giờ mỗi khi ai nói đến Dồ, mặt nó còn nhợt
ra.


Có điều mải chiến đấu với nó, Dồ quên mẹ vụ án điểm,
của xếp con em nó.