Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

Vatican muốn mời Philosophy

Hai bác thứ trưởng Vi - Va vừa gặp nhau bên xứ đẹp như thiên đường cũng không thể đẹp hơn. Bác Va muốn mời bác Philosophy sang chơi sau chuyến nghỉ mát lần trước của bác Ngàn cân. Bác Vi thì đưa ra ba điều kiện để hai bên tiến tới hôn nhân trong đó chỉ còn điều số 1 Va phải xin lỗi những gì đã làm với nhân dân Vi trong quá khứ thì chưa OK với nhau. Chuyện chính trị, đôi khi thấy như trò trẻ con, rất buồn cười. Suy đoán của tớ sự nghiệp cha Kiệt Nhà Chung coi như đã định đoạt xong. Vật thí một.


Phía Mỹ đã chính thức lên thiết kế một chuyến thăm cho Tổng thống và ngoại trưởng tới Việt Nam trong năm sau. Chiểu theo những gì mà bác Olala phát biểu nước Mỹ cần thay đổi quan niệm đối với thế giới suy ra  mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Olala với các nước đang phát triển thành rồng bay phượng múa là quyền của người lao động, là công đoàn. Các bác 88 hay 79 sang hàng thứ 2 rồi. Vàng đen trắng, nước da không chia tấm lòng. Biên giới sâu không ngăn chúng ta trao tình. Nếu lời sấm của bác nhạc sĩ này thành hiện thực thì Olala sẽ hy sinh thêm vài chú 88 nữa. Vật thí hai.


Định viết tiếp vật thí ba chả liên quan gì đến cuốc da cuốc tế nhưng có lẽ để suy nghĩ thêm tý, nên chọn cách viết về những điều mọi người biết hay viết về điều tớ biết.


*** Viết thêm cho dõ theo yêu cầu của Trà đá, bạn bỏ công khen tớ thùy mị đoan trang nết na hiền thục: bác Philosophy thì bạn tự tra từ điển Anh hay Pháp đều cùng nghĩa. Ngàn cân tính ra là bằng Tấn. Chính phủ Olala thì chắc chắn ông í là tổng thống. Viết toẹt tên cúng cơm ra các cụ ngày xưa là kiêng lắm, ví như cả họ phải gọi là củ Hiềng vì ông tộc trưởng tên Hành ấy.