Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

CHÂN DUNG TRƯỞNG BAN VIỆT NGỮ BBC


Lang thang đi tìm bài diễn
văn anh Tin đọc ở Quảng trường đỏ hôm qua, đạp phải nguyên đống phân.


Chú Giang BBC đưa thế này


Nghị định này sẽ buộc các bloggers phải đưa tên thật
và cách để liên lạc, yêu cầu các trang web thông tin muốn đưa bài lên phải có
sự chấp thuận của chính phủ, và buộc các quản trị viên trang web này phải báo cáo
bất kỳ hoạt động trực tuyến nào bị cấm cho nhà chức trách.


Sự thật nó thế này: http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=detail&_piref135_27935_135_27927_27927.id=657


Đất mẹ chú, chú chống cộng ngu
thì cũng chừa chỗ cho những thằng râu ria như Dân luận RFA… nó ngu chung với chứ
giành hết về mình thế a.


Cộng Việt nó cấm chú và toàn
thể  ban Việt ngữ của chú thò chân về
nước, cho đến cái tin này, thì chị thấy nó đúng cả lí lẫn tình đấy.


Riêng chị, chị mong cái nghị
định này ra đời gần chết, vì nó sẽ bảo vệ cho những đứa như Cô gái đồ long
không bị tù oan, nó sẽ bảo đảm công bằng giữa Điếu cày thì phải đi tù mà  thằng mặc quần đùi hoa mân mê khúc xương nhựa
trắng hếu ở Văn giang 

thì hân hoan làm bồ đẻ (ra tin) cho mấy chú ngu thậm hại chị kể trên.