Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

CÁI GIÁ PHẢI TRẢ. giả nhời thư

Giả nhời bác Trần Thiềm và
Tân Sửu
: 2 tuần và cơ man nào
bình luận về chữ "đắt" nhà cháu biên trong entry Cái giá phải trả, 2 bác
là người hiểu gần đúng nhất ý nhà cháu: ĐẮT QUÁ là một THÔNG TIN, không phải
  BÌNH LUẬN của Beo.


Một hai tuần (hay một
hai bữa nữa không chừng) khi thông tin ấy được phổ biến rộng rãi, nhà cháu sẽ
bình sau.


Giả nhời bạn Hòa Bình: Thời buổi tên lửa đạn đạo, bạn đừng sốt ruột, phải
trái đúng sai bày ra trong chớp mắt. Người biết mà không nói thì đừng chấp kẻ
không biết mà nói. Bỏ qua cái lão Thuận nào đó của bạn đi.


Trong chuyện này, với
tất cả những gì Beo đọc được trong thế giới ảo thì Beo thấy, chỉ bằng đúng một
câu ngắn ngủn, nhà bác An Hoàng Trung Tướng là người duy nhất thông hiểu bản
chất của mọi bản chất. Đợi Beo hoàn hồn sau chuyến đi đến nơi tận cùng của thế giới,
sẽ viết cụ thể chi tiết nhé.