Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

VỀ NGHI THỨC ĐÓN NGUYÊN THỦ VIỆT TẠI MỸ- tiếp theo

Lấy con số của năm 2011, cho dễ hình dung.
Năm này, Obama có 59 cuộc tiếp các nguyên thủ. Trong đó, 27 cuộc là tiếp xã giao hoặc hội đàm riêng bên lề nhân một Hội nghị hội thảo, (một cuộc gặp với ông Sang nhân Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái bình dương tại Hawaii vào tháng 11).  Tức là 27 cuộc chẳng có đón đưa chào hỏi gì sất. Lên lịch, chui vô một cái phòng dăm câu ba điều, rồi bái bai.
32 cuộc thăm song phương, trừ 2 ông vua như Beo đã nói ở phần 1, thành phần nghiễm nghiên được rải thảm bắn súng đì đùng, thì cũng chỉ có 2 nguyên thủ khác được chào đón bằng nghi lễ cao nhất. 
đang viết