Thứ Tư, 2 tháng 12, 2009

Beo đi tự tử đây 

 

ôi em đi tự tử cùng Beo
V.u Nguyen:

hong ho: cả dân tộc này nên chết đi
hong ho: vì không kiếm đâu chỗ để độn thổ
V.u Nguyen: sao ổng đi nhiều thế nhỉ
V.u Nguyen: vừa động viên, vừa phân hóa
V.u Nguyen:

 tự nhiên xem xong đỏ hết cả mặt chị ạ