Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

CẤM BÌNH

HÌNH COPY TRÊN NET

Ô HAY! LẠ CHỬA!***

Cái hòn đá "lạ" này không chình ình trên các ban thờ chính, nó khiêm nhường nằm ở góc trong cùng bên trái đền Thượng, trong quần thể di tích Đền Hùng.

Nguồn căn của hòn đá bắt đầu từ  hai ông Nguyễn Tiến Khôi, hiện là Chủ tịch Hội sử học tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Ban quản lí Đền và ông Nguyễn Minh Thông, nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa Phương Đông. Ông Khôi cho biết,  khi tu sửa đền Thượng phát hiện một viên gạch lạ có chữ Hán lộn ngược. Ông Thông (khi ấy) khẳng định, đó là một bùa yểm.

Giám đốc một công ty đá quý ở Hà Nội đã công đức hòn đá ngọc xanh theo đề nghị của ông Thông, để hóa giải, trấn lại viên gạch yểm xấu kia. Và theo cả ba ông, việc đặt hòn đá này là cầu mong những điều lành cho đất nước, cho nhân dân.

***

Việc xếp hạng đền này chùa kia cấp quốc gia hay cấp bộ cấp tỉnh, là cách định danh hành chính nghiêng về khảo cổ học. Càng lâu đời, càng có nhiều cổ vật hay huyền tích, càng cần được gìn giữ quý trọng. Thế thôi.

Phàm đền chùa trong tâm linh con nhang đệ tử, không thể so sánh xếp hạng chỗ nào linh hiển hơn chỗ nào. Vua Hùng, Ông Hoàng Bảy, Ông Hoàng Mười, Đức Thánh Trần, Đức Thánh Tản, Bà Chúa Kho, Bà Chúa Xứ...các vị ấy bình đẳng, như nhau trước chúng dân, bất chấp đền to hay nhỏ hay hạng cấp nhà nước xếp ra sao.

Hai “tội đồ” Khôi-Thông, khi đặt một hòn đá vào trong đền, hẳn nhiên đã tin rằng có thể nó giúp phá đi cái xấu cho dân cho nước, các ông ấy có phạm luật trời không?

Đền chùa là cửa từ bi, là nơi ẩn trú nương tựa cho cả người tốt lẫn kẻ xấu. Hòn đá ấy trấn cho quốc thái dân an, chứ cầu cho riêng cho hai ông giàu có thăng quan tiến chức chẳng hạn thế, thì cửa nhà Đền cũng không khép lại bao giờ. Có đền chùa nào dám chối từ đồ cung tiến? Và có đền chùa nào còn linh hiển khi không ai buồn cung tiến?

Vấn đề bây giờ chỉ là, việc đặt hòn đá vào trong đền có phá vỡ cảnh quan, có làm sụt lún hay gây nguy hại gì cho các hiện vật khác đang có trong di tích...? Câu hỏi này để dẫn tới câu hỏi khác: hai ông ấy có vi phạm luật pháp không?

Trong một xã hội văn minh, phạm luật thì ngồi tù còn đức tin lại là thứ cần được tôn trọng, thậm chí được bảo vệ khi bị xúc phạm.