Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

CHẾT NGU

***
Phải thừa nhận, Phạm Chí Dũng lãng mạn. Cái lãng mạn của đứa trẻ vị thành niên chưa phát triển đủ tư duy.
Ấy là Beo nhận xét về khía cạnh tinh thần của bản bá cáo Dũng định đem sang Geneva nhờ bố nuôi về húng riềng bố đẻ. Chứ nội dung, ngòai những câu chữ choang chóac thì cũ rích cũ rác hàng thập niên.
Từ 2006, Hội cuốc liên ra  một định chế gọi là The Universal Periodic Review (UPR), dịch là Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát. Theo đó, 4 năm rưỡi một lần, thông qua Hội Đồng Nhân Quyền, Hội cuốc liên lại có cuộc kiểm điểm các quốc gia thành viên, để xem các nước đó có thi hành đúng các hiệp ước quốc tế mà họ đã ký kết hay không.
Có 3 bản báo cáo chính thức sẽ được trình bày và thông qua tại UPR: 1. Của quốc gia được kiểm điểm ; 2. Của Liên Hiệp Quốc ; 3. Báo cáo tổng kết của các thành viên liên quan (gồm phái đòan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ- riêng tốp này Beo đặt là NGÓ, các nhà hoạt động về vấn đề nhân quyền ở quốc gia được kiểm điểm…).
Chỉ có nàng cựu phóng viên Sài gòn tiếp thị, chắc lần đầu  trông thấy hội nghị dạng này, mới hớn hở phấn khích đến thế khi biên viết trên BBC và, cũng chỉ những kẻ tư duy phát triển chưa đủ, mới tin rằng cái UPR kia  sẽ thay chuyển được  tình thế trong nước.
Hơn hai trăm khuyến cáo, chứ hai mươi nghìn khuyến cáo, cũng vậy thôi.
Giá trị tiếng nói của Hội cuốc liên nay mang rất nhiều yếu tố tinh thần, nghe sướng là chính chứ rất ít giá trị thực tế. Đơn giản, vì UN không có quyền chế tài đi kèm.
Chế tài cao nhất có thể là cấm vận từng phần hoặc tòan bộ một quốc gia. Động não tý nhé các cô chú rân trủ. Liệu các chú Nhật, Mỹ, Trung, Nga-những kẻ đang nắm đầu cả 180 thành viên  Cuốc liên- có hy sinh vài trăm tỷ Obama đầu tư đang nằm trong két sắt anh Bình ruồi, để đổi lấy  nhân quyền cho dân Việt không?
Và chúng dân trong nước, sẽ ra tay bóp  đám rân trủ thành bã, nhanh hơn công an, khi cô chú  đổi nốt bát cơm không cá của họ, để lấy quyền được chửi.
Nghe Beo tổng kết đây: các UPR (đã thực hiện được 18 cuộc với các quốc gia cả thảy) chưa bao giờ có tác động thực tế đến nước được kiểm điểm.
Giá trị lớn nhất mà nó mang lại cho quốc gia được kiểm điểm là nâng cao một phần nhận thức về nhân quyền, cho chúng dân và cho chính phủ quốc gia ấy.
Không ai khác, tàn phá giá trị duy nhất ấy, chính là đám đang hô hào sát cộng, tại Geneva và tại VN.

Từ từ biên tiếp