Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

CẢM ƠN ĐỜIGiời có lấy đi của mình cái gì thì cũng chưa cân với những thứ Giời cho mình thế này: Gái Đẹp tốt nghiệp cử nhân (loại summa cum laude) và Giai Xinh đậu master. Hai tin đến trong cùng một ngày.

 Hôm nay, xứ Vịt dẫn nhau đi Cần giờ choén một bữa lặc lè hải sản tươi roi rói, để ăn mừng. 
Mực, cua, ghẹ, ốc cả mấy chục loại...đội quân ớng luộc hấp ngay sau lưng, vừa tận hưởng đăn vừa nghe biển dạt dào xào xc vừa ngắm màu biển ngầu ngầu như nước cống. 
 Trên đường về, Nhị Nương tua chừng  năm chục lần bài Cả nhà thương nhau với  phần lời  vô cùng siêu thực Ba ưn on..., rất kiên định cách mạng không cách gì lung lạc sì tốp được.  Nàng, bắt mình kể chuyện chú bđội và chú quân địch đánh nhau ở rừng Sác, khô cả môi không cho ngừng. 
 Cũng có chút loãng mạn tầm nắng tắt, an i một ngày nóng vãi linh hồn nhưng đầy ắp hạnh phúc.