Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

*** Chuyện đốc tờ Lon. Trước
đại hội Liên đoàn. Đại khái  như này: một
Ẻm muốn thăng quan tiến chức. Từ muốn đến được thấy lâu lắc quá, Ẻm bàn với
chồng, đồng nghề và  đang giữ vai vế  thân cận với các tai to mặt nhớn, hy sinh cái
cuốc hoa của Ẻm cho đốc tờ Lon, ngay tại phòng làm việc. Sau đó Ẻm mang bài của
vợ Bá Kiến ra thực hành, tức là la toáng lên ối làng nước ôi thằng Lon nó  ấy ấy ấy
tôi. Sau đó nữa, chồng Ẻm, mang lá đơn kêu kíu bảo vệ tiết trinh đức hạnh vợ,
luồn vào ngăn kéo các vị, chức sắc to hơn đốc tờ Lon.


Sẽ không có gì ầm ĩ, vì cả
đốc tờ Lon lẫn Ẻm chả phải hót boi lẫn hót gơ, nếu chồng Ẻm trong lúc dẫn gái
(không phải Ẻm) vô khách sạn không ôm theo nguyên đống đơn, chưa kịp luồn hết. Dĩ nhiên, trong
biên bản  ký nhận vi phạm chế độ một vợ
một chồng có nèo thêm đống vật chứng tiết hạnh khả nghi kia.


Đốc tờ Lon cười to hơn  khi cười trên bục cuốc hội. Vu khống yếu nhân
hử, phen này biết tay Lon.


Mặc dù có đủ yếu tố cấu thành
tội phạm, thế nhưng viện kiểm sát yêu cầu
đốc tờ Lon phải có đơn tố cáo thì họ
mới phê duyệt lệnh khởi tố. Làng nhàng như Beo chả hạn, một phát ăn ngay, viết
cả trang báo còn được xá gì ba cái đơn lẻ tẻ. (Trềnh A sáng đang sợ dúm lại
trước cái sự xá gì kia của Beo). Đốc
tờ Lon khác Beo. Việt nam khác Mỹ. Tổng thống đương nhiệm Mỹ  cũng phải đối chất thừa nhận cái con loằng ngoằng
dính trên váy Monica là của mình trước các phán chứ Bụng To ta, không thể
chường mặt ra trước vành móng ngựa mà làm bên bị bên nguyên.


Tiến thoái lưỡng nan, đành lòng
vậy cầm lòng vậy.


*** Sáng nay, tám với một chú
công an, tự dưng chú ấy khen con Giết Rồng xinh gái. Beo hỏi sao quân chú lại
chọn một thằng chả biết oanhtẹcnét là gì cung nó, ví như bắt nó khai địa chỉ thằng cung cấp dịch vụ blog Cô gái Giết Rồng cho nó ở đâu. Nghĩ mà tức  Giết Rồng tối
dạ. Cứ số nhà 1600 đại lộ Pennsylvania NW, Washington, D.C, chủ thuê
bao tên White họ House, cho nó ghi vào biên bản, có phải vừa được tiếng thành
khẩn vừa có chuyện sau này câu pw trên blog không.


Âm mưu đưa Giết Rồng đi đếm
kiến, lại vướng đúng thủ tục như với đốc tờ Lon. Phải làm đơn tố cáo, rồi phải
chường mặt ra tòa xác nhận Giết Rồng nói điêu hay xâm phạm đời tư. Giờ này chứng
minh Giết Rồng điêu là khó rồi còn bẩu nó xâm phạm đời tư, phải trình thêm toa
bác sĩ chứng minh tinh thần bệ rạc đi bao nhiêu phần trăm, vì entry cà rỡn cà
tửng của nó.


Ỉm đi, cũng chết với bọn
bloggers.


Tiến thoái lưỡng nan, chả cái
ngu nào bằng cái ngu này.