Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

AFP BỊA ĐẶT

AFP hôm qua đưa tin, Việt nam
rút visa của phái đoàn Vatican vào điều nghiên
việc phong thánh cho Hồng y Nguyễn Văn Thuận.


Thông tin này là hoàn toàn
bịa đặt. Việc phái đoàn này chưa vào
là sự  thu xếp nội bộ của Vatican và, chính quyền hẳn không sợ Va tican đến độ
phải  cấm nhập cảnh mấy ông  thầy tu.


Hồng y Nguyễn Văn Thuận người
gốc Huế. Sinh năm 1928 mất năm 2002. Trước giải phóng ông là Giám mục Nha
Trang. Sau 75 ông bị  bắt đi tù  2 năm vì
liên quan đến CIA.


Đính chính: (Beo đánh máy lộn
không đọc dò lại) Hồng y Nguyễn văn Thuận bị đi tù 2 năm  chứ không phải 12. (từ 76 đến 78).