Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

QUIZZES TIẾP THEO

1. Tan cuốc hội, chả kiến cò gì về bùn đỏ bùn vàng hết á
vì nó không nằm trong nghị trình. Thật ra cũng chỉ dăm sao mồm, kỳ nào cũng
phát ngôn cái gì cũng thông thạo theo đúng…ý nhà báo thì lên báo. Tiến độ các
dự án bauxite vô tư theo kiểu chó cứ sủa đoàn người vẫn cứ tiến.


2. Loa loa loa tự vặn nhỏ volume hết cỡ. Riêng vụ này Beo biên cả
tháng trước rồi và phản hồi là mấy đứa bố ku mẹ đĩ hỏi Loa loa loa là gì em
luận mãi không ra. Đầu óc chúng nó quả là khó khai sáng, Beo thừa biết do câu
cửa miệng Beo hay dọa nếu đúng thế thì mày phải lấy tao nhá, chúng sợ quá mà
phải khẩu phục chứ thâm tâm chủ quan lắm lắm. Beo cũng đồ rằng cái này là bị
tác động nặng nề từ lối tự xoa rất AQ của đám bloggers: bắt bloggers là vì họ sợ tiếng nói lớn mạnh của chúng ta. Chu mẹc ơi, nhà blogger rân trủ nào rảnh thống kê giùm
chứ như Beo thấy, không ít lần, cứ ngay trước khi một bạn rõ to của xứ đỡ đầu
rân trủ sang viếng lăng Hồ Chí Minh là dăm em ngồi đếm kiến, nhỡn tiền công
khai chả dấm dúi chui lủi gì nhá. Giá mấy bác rân trủ cũng sợ kiểu thế hộ, thế thời hẳn đã khác.


3. Các nhóm lợi ích chia xong thị phần vất hết nhóm công cụ
vào sọt rác trước  cả kỳ FIFA họp cuối
cùng, thế nên chuyện tàu bè chỉ là thứ bàn cho vui, thôi thì thôi thế cũng đành thế thôi, và coi chừng thành con dao 2
lưỡi cắt đứt tay mình. Không, đứt cổ, hổng chỉ phải tay.


Thằng nào alô meo miếc hỏi
câu này, phải làm phi công trẻ cho Beo đấy!

Đò ngang


Cùng chung một chuyến đò ngang


Kẻ thì sang bến người đang trở về


Lái đò lái mãi thành mê


Sang về chẳng biết mình về hay sang


                                        Nguyễn
Bảo Sinh