Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

Khẩu trang

Bít ngay òi ,hum ni tớ được phát cái khẩu trang ,3 rờ chiều thứ  năm phát cái nữa to vật .


Báo An ninh phòng the  chào hàng ngày mai đăng tuốt tuồn tuột chiện bắt chú  Lê Công Định,chắc sợ tớ câu PW phun ra  trước .Cái này trong làm ăn gọi là đánh  nhau lành mạnh .Còn trong tư tưởng (chong xáng )gọi là khẩu trang .


Bận qué,mai sẽ viết về viên phi công trẻ (của người  được cử ra trấn đảo không cần vũ khí bởi tây tàu hễ  nhìn thấy dung nhan là chạy đứt dép-not tớ  ) và minh chủ 2011 đã nhắc ở entry trước ,nếu gỡ được khẩu trang và chưa chết ngạt ,để viết .