Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC

Thỏ chạy khắp rừng, gặp con thú nào nó cũng nói: đừng hút chích ma túy mà bị HIV rất nguy hiểm...
Gặp sư tử, chưa kịp nói gì thỏ đã bị một cái tát văng ra 8 mét.
Sử tử quát: Con điên này ngày nào cũng vã thuốc, chạy lung tung nói lảm nhảm, bực mình quá!
Bài học ở đây là:
Đừng nghe bọn hay rao giảng về đạo đức.

Đừng rao giảng đạo đức cho kẻ mạnh.


(Copy trên internet có thêm dấm ớt)

MỚI NHẤT LÀ GÌ- so sánh hiến pháp...kì 3

Dĩ nhiên, phàm gọi
là mới thì phải tìm thấy cái...thay đổi và hiệu quả của sự thay đổi đó. Trong
13 điều mới của DT, 6 điều thuộc chương quyền con người, tuy nhiên 6 điều
này...không mới, chỉ là lần đầu được đưa vào hiến pháp mà thôi. Ví dụ như: Mọi người
đều có quyền sống
hay, không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích
quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.


2 điều thuộc về
ngân sách và bảo vệ môi trường, 2 điều thuộc về kiểm toán nhà nước, tương tự như
6 điều quyền con người trên, không có gì để nói.


1 điều thuộc về tổ
chức quốc hội, mới nhưng chỉ dùng để xử lí sự vụ: Khi cần thiết, Quốc hội thành lập Ủy ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm
tra một dự án hoặc điều tra về một vấn đề nhất định.


2 điều mới hoàn
toàn và đây những điều  Beo quan tâm hơn
cả. Lí do: vì nó  sẽ tác động sâu xa đến
nhiều mặt của đời sống xã hội, dĩ nhiên cho một tương lai xa.


Điều 121


1. Hội đồng
bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ
tịch và các Ủy viên.


2. Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:


a) Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội;


b) Chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 


3. Tổ chức,
nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Hội đồng bầu cử quốc gia do luật định.


Điều 122


1. Thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi
nhiệm theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 


2. Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia là người đứng đầu Hội đồng, lãnh đạo
hoạt động của Hội đồng, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về tổ chức và hoạt động
của Hội đồng.


Từ cơ chế hoạt động độc lập của Hội
đồng, các nghị sĩ khi ấy sẽ là đại biểu do dân thật sự bầu nên. Đích đến có thể
còn gian nan, nhưng để  xây dựng một
chính quyền của nhân dân, phải bắt đầu từ chính cái Hội đồng này.


Lại phải dĩ nhiên, nếu Hội đồng này
không phải là bản sao của Ủy ban bầu cử, mới mong đạt được điều đó.


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->