Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Chống chống tham nhũng


Thời buổi bây giờ mà có đứa tự dưng hô lên chống chống tham nhũng thì bảo đảm, ai chứ nhà bác Việt lam lét cứ gọi là vả cho không còn cọng răng húp cháo. Thây kệ, không còn răng thật  tớ xơi bằng răng giả, chứ chống tham nhũng như hiện nay thì dù một mình một chợ tớ cũng cứ  hô chống chống tham nhũng.


Này nhé, đầu năm đầu tháng người ta đi chùa đi đền nhà bác ấy cũng dóng giả  là nó (cái bọn quan chức ấy) đang cầu tiền cầu quan. Ô hay, chả nhẽ quan vào chùa lại khấn con nam mô a di đà Phật, cầu trời khấn phật cho cuốc thái dân an còn nhà con nghèo mạt rệp,  hay là xì sụp vái lạy thánh mớ bái năm mới năm me cho con tụt xuống chức phó. Rồi thì là nhà bác ấy kể như biết rồi bọn tham nhũng là vô văn hóa lắm, chả chịu nghe nhạc đọc thơ xem phim gì sất cả. Uh, mà hiểu biết bọn không chịu nghe đọc xem đến thế sao nhà bác ấy không vạch mặt chỉ tên xem nó tham bao nhiêu nhũng thế nào, tớ chắc là hấp dẫn hơn rất nhiều so với việc các bác ám chỉ vòng vòng nói xấu sau lưng, khiến dân chúng nhìn đến tổ trưởng dân phố cũng nghi nghi. Vĩ mô lên, ắt là nhà nước này dung dưỡng cho bọn tham nhũng nên lão ấy tham quyền cố vị thế chứ ai mà nhớ, mình bầu chức tổ trưởng cho lão này từ hồi nẳm nào.


Có ba kiểu viết chống tham nhũng đọc rất khó chịu. Một là lý luận suông, chép từ ông Tân Gia Ba cho đến bà Ý Đại Lợi, nói cái gì cũng đúng và chả trúng chỗ nào nên chả chết con tiều nào. Hai là loại nói xã vân vân  huyện vân vân, nói xa lăng lắc nói gần đâu đây. Loại này đọc lên thay vì trào sôi tinh thần chống tham nhũng, chỉ thấy nhang nhác tác giả như thằng ghen ăn tức ở. Loại cuối là mượn mồm hưu quan. Chưa bao giờ, nhắc lại là chưa bao giờ tớ nghe ai khen dạng bài thế này mà tất thảy đều xì rõ dài, ngày còn quan lão í làm như shit, nay ngang lựu đạn ngang bom


Hay ra, các bác hãy chỉ cho bà con làm cách nào chống tham nhũng, ví như các bước  chạy giấy tờ nhanh mà không cần phong bao, nếu dòm thấy  bọn nhận phong thì cấp báo số phone nào, cách thu thập bằng chứng để bọn tham nhũng không thể chối tội… Thâm sâu hơn, thì các bác chỉ thẳng ra mụ Hồ Thu X. lão Nguyễn Quang Y. nhận tỷ lớn của công ty Con cò tỷ bé của doanh nghiệp Vạn thọ ngày nguyên tiêu giờ hỷ sự…và các bác cứ gang thép đòi hỏi cả bộ máy chuyên nghiệp ăn thuế nhân dân gô cổ lũ ấy lại, cho đám thấp cổ bé họng chúng tớ, sướng một lần ra sướng.


Có chí làm quan có gan làm giàu, người có cả chí lẫn gan, có đứng trên đầu trên cổ, mình cũng đỡ nhục. Dững lần đi bầu cử, tớ nhăm nhăm sổ toẹt những vị địa chỉ nhà quận vùng ven lắm sẹc sẹc. Vợ chồng con cái nhà họ họ còn không chu toàn nổi phải chui vào  hẻm hóc bò tó thế, hỏi làm sao đủ tư duy những tầm cuốc gia cuốc tế. Cần phân biệt người thanh liêm và người nghèo, chứ cứ dẫn dư luận vào chỗ phàm quan giàu là ngu dốt bất minh rồi thì đánh đồng sự nghèo với thanh sạch, tinh thần liệu pháp này khí cũ và có vẻ như đang đi ngược với tinh thần thời đại (chữ này hơi hoành tráng nhưng không tìm được từ khác).


Đói cho sạch rách cho thơm không phải là một chuẩn đạo đức, đó là lời cảnh báo bởi bần cùng cận kề với đạo tặc. Tớ là dứt điểm dạy giai xinh gái đẹp phải lấy  các chú Phạm Nhật Vượng Đoàn Nguyên Đức... làm đích đến chứ theo đường hoạn lộ, làm quan mà thanh liêm theo chuẩn mấy chú mấy cô nhà báo, có mà làm đến thủ tướng, hổng ham!