Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

Bát Nhã

Chùa Bát Nhã là của cụ Nghi.
Cụ Hạnh về bàn bạc với cụ Nghi liên doanh mở phân hiệu Làng Mai tại Bát Nhã, tất nhiên là cụ Hạnh bỏ vốn nhiều hơn.
Cụ Nghi đồng ý và sau đó tuyển sinh đào tạo
Sau một thời gian, tới phần học giáo án của cụ nào mới nảy sinh vứn đề, cụ nào cũng bẩu giáo án của mình xịn.
Liên doanh tan vỡ, cụ Nghi đuổi quân cụ Hạnh ra khỏi chùa.
Quân cụ Hạnh không chịu đi, ăn vạ trong chùa.
Cụ Nghi đề nghị chính quyền giúp đỡ đuổi quân cụ Hạnh.
Chính quyền không dây vào, nhạy cảm, chả biết bênh bên nào.
Quân hai cụ tẩn nhau.
Một số "quần chúng" ngứa mắt cũng lao vào tẩn hôi, tất nhiên là phải bênh chùa làng mình rồi.
Vì thế các bạn hải ngoại tri hô CS đàn áp tôn giáo.
Các bạn VN (như em) điếu quan tâm!


***


Tớ chép nguyên văn tường thuật trên của bạn Clone bên diendanvanhoathethao.net, vì bạn í đã tả chính xác các diễn biến của Bát Nhã nên tớ không phải thêm thắt gì  nữa.


Khi cụ Thích Nhất Hạnh về thuyết pháp trên Đại Phật tự ở Sóc sơn quãng năm 2007, đám nhà báo nữ nghiện đền chùa hôm ấy đã nói ngay với nhau, cụ phải thật chính trị, quan hệ tốt với chính quyền để khi cần họ bảo vệ cho chứ giáo pháp của cụ, rằng hay thì thật là hay nhưng để tạo mầm tồn tại trong nước, không thể tránh khỏi trục trặc và khi ấy thì, nó ra ...Bát Nhã bây giờ.


Việc chính quyền để một thời gian dài không can thiệp có một phần lỗi lớn của truyền thông hải ngoại và phần còn lại của chính Làng Mai. 14 tỷ là một khoản tiền khổng lồ với Bát Nhã nhưng nó ẩn vào đất cát nhà cửa, 400 tăng ni thì hiện hữu với sinh hoạt phí hàng tháng hàng ngày. Thông tin này chưa kiểm chứng nên bạn nào biết chính xác tớ sẽ cải chính xóa bỏ, là Làng Mai và Bát Nhã không có một hợp đồng hay biên bản thỏa thuận gì với nhau, thế nên khi cụ Nghi cúp điện và tiến tới cúp cả chuyện học hành của tăng sinh, thì Làng Mai đuối lý. Làng truyền thông hải ngoại, giá như các bạn tri hô lên chính quyền phải ra tay mau thay vì cộng sản đàn áp tôn giáo, thì có lẽ đã hỗ trợ được Làng Mai rất nhiều. Đừng nói Phước Huệ, với những rắc rối từ Bát Nhã, thì địa phương nào giờ cũng cảnh giác với Làng Mai. Có nhà chức trách nào mẫn cán đến mức thích nửa đêm nửa hôm đi giải quyết chuyện đánh nhau bằng gậy cơ chứ.