Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

IEM CẮN RƠM CẮN CỎ....

...em lạy các cậu các mợ  phóng viên biên viết về kinh tế. Các cậu các mợ dạy chúng dân  DƯ LÀY thì em... thì em lại xin cắn rơm cắn cỏ phát nữa.
Cậu mđịnh nghĩa  như vầy:
Thuật ngữ N-11 do Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs và chuyên gia kinh tế Jim O'Neill đặt tên, ám chỉ 11 thị trường mới nổi tiếp theo ra đời như một cách để giúp các nhà đầu tư quan tâm chú ý hơn đến các nền kinh tế đang phát triển khác ngoài các quốc gia BRIC.
Trong năm 2012, N-11 đã có nhịp độ tăng trưởng 12%, vượt qua mức tăng 1,5% của nhóm BRIC

Thế nên cậu mhùng dũng xang chọng rút cái tít:  Việt Nam nằm trong nhóm trụ cột tăng trưởng kinh tế thế giới.

Cái N-11, nó là thế này cơ các cậu các mợ ạ:
Con số tăng trưởng 12% của N-11 í, không phải là tăng trưởng kinh tế (tăng gì mà kinh kinh thế), nó là giá trị quỹ tiền tệ đầu tư vào nhóm này.
Thứ nữa,  trong nhóm N-11 chia ra làm 3 nhóm nhỏ là thu nhập cao, trung bình và thấp. VN nằm trong nhóm thấp toẹt  nên việc tăng trưởng của N-11 phụ thuộc vào các nước thuộc 2 nhóm trên.
Tựu trung lại, còn khuya lơ khuya lắc mới lọt vô cái nhóm trụ cột tăng trưởng kinh tế thế giới, các cậu các mợ nhá.