Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010

BẬC THẦY BEO

Lại nói về Yên đại nhân, đi
lên từ giai cấp tiên phong, là quan lớn đầu tiên dùng PC game.
Năm Yên làm Bộ Lại, thâu nạp nhiều băng đảng chạy chức tiếm quyền. Ban chuyển
Yên làm Tổng nghị.
Về vườn, Yên xả hận trên các mõ rầng dững năm Yên làm Bộ lại, Tổng nghị, nhân
sự toàn do Tổng ủy quyết.
Khát vọng chu zẩn của Yên nhái theo tể tướng nước lạ và vua nước xa.
Khác Yên, đó là tể tướng Văn Ngái, về vườn cau chơi cầu lông, du ngoạm cũng zư
tể tướng Dưng Cở nước lạ và nước xa.


Tháng Chạp năm Dần, vật giá
leo thang, nhà tiền dâng lãi suất, bạc chạy búa sua từ két nhà băng qua thôn ổ
trứng, tràn vào các vùng đất thâm sơn cùng cốc trên mây dưới ruộng, trườn bò
trên các quầy bán kim loại hiếm,... để trú ngụ sinh lời.
Trên triều, các nghị vung chày cối cãi nhau về chuyện nợ quốc gia của một hãng
chế tạo xuồng ghe, về một mỏ đất đỏ...Ngoại bang thì cắn xé chặn đường chúng
dân sản xuất cá không vẩy. Trên bàn hội nghị, các sứ thần của các nước chủ nợ
vang lên dững thách thức nợ nần, đòi nước chủ nhà thực hiện các cam kết bình chuẩn
ngoại thương, chỉ trích các hộ kinh doanh lớn do vua đại diện chủ sở hữu. Một
sứ thần đưa ra kiến nghị với chủ nợ phải xiết nợ mạnh hơn, giám sát để cáo bạch
các hộ kinh doanh lớn.
Triều đình biết bọn sứ thần không thân thiện với thể chế nước mình, dưng vẫn
theo tập tục cha ông là hòa hiếu, tổ chức đón tiếp chu đáo, thân thiện. Kết
quả, những chủ nợ khát bạc, muốn bán hàng hóa quá đát, đưa người sang làm môn
khách, vẫn hạ bút kí gần 8 tỷ cắc bạc cho vay lãi nhẹ, dài hạn, ân hạn.
Các hộ kinh doanh lớn sướng tưng tưng, cảm tạ thượng Triều vàu dịp Tết con Mão.
Ngoài chợ, dân chũng vật lộn với con cá, mớ rau, bát gạo dư thuở bình minh đóng
khổ chèo hái cọ, bẻ măng, bắt chuột nướng thơm xa đến hồ Đông Đinh.


copy của Tômca- diễn đàn văn
hóa thể thao