Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

ƯỚC GÌ ?

Beo làm một cuộc điều tra xã hội học cầm tay trên facebook, với câu hỏi như thế này: Nếu có một điều ước (hết sức nghiêm túc) cho xã hội đang sống, bạn sẽ ước gì?
Beo dừng câu trả lời ở bạn thứ 65 ngòai timeline (Lai Pham) và 18 trong inbox (chị Hậu Khảo Cổ). Tổng hợp lại 83 lời ước, có thể phân lọai như sau:
1 bạn. Trả lời sai câu hỏi.  Beo hỏi ước cho xã hội đang sống chứ không phải ước cho riêng cá nhân mình.
2. Ước thay đổi chế độ. Thay điều 4 Hiến pháp
5. Ước những điều huyễn tưởng.  
6. Không trả lời câu hỏi mà bình về điều ước của người khác hoặc đùa giỡn.
10. Ước có chính quyền tốt hơn. Không tham nhũng. Dân chủ.
11. Ước cho an sinh xã hội. Chủ yếu về giáo dục.
48. Ước cho các vấn đề thuộc về đạo đức cộng đồng của dân chúng tốt hơn.
Nhường cho bạn quyền được bình luận, kết luận từ những con số trên.
Riêng Beo thì thấy ra từ  những con số (tuy phiến diện), hàng ngày tự chúng ta làm nhau bất hạnh nhiều nhất.

HONG KONG! HONG KONG! XIN ĐƯỢC CÚI CHÀO NGƯỜI

Về đi các em
Hãy trở về bình yên
Thế giới hai tuần qua - không ngủ
Dõi theo các em - giữa quảng trường thành phố
Các em là niềm tin - là biểu tượng của Hòa Bình.
Về đi các em
Ngày mai lại đến trường
Cha mẹ yên tâm trở về công sở
Nhưng nếu Nhà cầm quyền tráo trở
Lương tri loài người sẽ sát cánh cùng các em.
Về đi các em
Phía bờ Đông - một ngày mới sắp lên
Những cánh dù bay lên như cánh bướm
Đã đẩy lùi lũ cường quyền - bạo lực
Hongkong! Hongkong!
Xin được cúi chào NGƯỜI!

By Chung Lê