Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

DOC và COC

Một giảng viên đại học oách
nhất Sìgòn, vì tinh đào tạo ra lãnh đạo, trưa nay bẩu Beo biên về DOCCOC, một cách đơn giản nhất.


Đóc viết tắt và biên gọn lại của tiêu đề Decralation On the Conduct of parties in the south
china sea. Sát nghĩa là Tuyên bố về cách cư xử của các bên ở biển nam Trung
hoa.
Văn bản này được Asean và
Trung quốc kí với nhau vào tháng 11/2002, thuở bác Nguyễn Dy Niên làm BT ngoại
giao ta.


Đóc gồm 10 điểm, gọn lại có 3
ý chính.


Các bên tôn trọng công ước
của liên hợp quốc về luật biển ban hành 1982. Diễn giải ra, tính từ mép nước ra
đến 200 hải lí của thằng nào thằng ấy khai thác. Các đảo (có người ở) ra đến 12
hải lí. Xa hơn thế thì chỉ được thực hiện các hoạt động như nghiên cứu khoa học,
cứu hộ, chống tội phạm, thông tin liên lạc…


Thứ hai-ý này là quan trọng
bậc nhất với Việt-Phi-Mã-Trung, các bên tạm thời giữ nguyên hiện trạng các vùng
lãnh thổ đang chiếm giữ. Điều này có nghĩa không đưa dân vào các đảo không
người, không oánh chiếm đảo đang có dân của thằng khác…


Ý thứ ba,  có trong mọi
loại văn bản trên đời, các bên cam kết giải quyết mọi tranh chấp trong hòa bình
thắm thiết nồng nhiệt.


Cóc viết tắt của Codes of Conduct, là nội quy
cư xử. Đóc đưa ra giải pháp, Cóc chốt hạ khâu làm thế nào làm ra sao để biển
Đông hết dậy sóng. Theo  hoan báo từ Thông
cống xã, cóc sẽ hoàn tất cái rụp trong nay mai chậm lắm tháng 11 này xong. Theo
nhận định của chính chị gia Beo, còn ăn thua đủ nhau từng dấu phẩy chán. Cóc phức
tạp rắc rối vì cóc bên cạnh việc tuân thủ công ước 1982 còn phải phù hợp với
luật và tập quán của các quốc gia liên quan. Đặt chữ giữa luật - tập quán,
hẳn có người phì cười, nhưng chính xác đặc điểm khu vực này là vậy. Đến thế kỷ 30, ở đây
phép vua vẫn thua lệ làng như thường.


Tại ARF Indonesia, Trung quốc
đã xuống nước khi đồng ý với bản hướng dẫn thực thi DOC. Còn tại sao cái xứ
lừng danh ngạo mạn chịu xuống nước, Beo nghĩ, có thể vì quá  kinh sợ các biểu tình xĩ Việt ta. (Lí do này
vừa nghĩ ra sau khi coi clip đứa nào ko
đả đảo (Trung quốc) là con chó, ...bà
cho ăn máu trên máu dưới của bàaaaa